بر اساس مصوبه هیئت دولت؛ واحدهای فعال زیست محیطی در پارک فناوری پردیس مستقر می شوند

به گزارش ربات کشاورز با عرضه پیشنهادی از جانب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به هیئت وزیران، مجوز فعالیت و استقرار واحدهای متقاضی تا رده سه زیست محیطی در پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری، صادر شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، واحدهای فعال زیست محیطی در پارک فناوری پردیس مستقر می شوندطبق «تصویب نامه ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان در هیئت دولت»، استقرار و فعالیت واحدهای متقاضی تا رده سه زیست محیطی در پارک فناوری پردیس و پارک فناوری سلامت پردیس بلامانع است. این کار با هدف تسهیل کسب وکارهای فناورانه، رونق فعالیتهای بخش خصوصی، افزایش حمایت های دولتی از کالاها و خدمات داخلی و کاهش خرید و مصرف کالاهای مشابه خارجی، اجرایی می شود. در جلسه سوم اردیبهشت ماه هیئت دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور ایران، مجوز استقرار و فعالیت واحدهای متقاضی تا رده سه زیست محیطی در پارک فناوری پردیس و پارک فناوری سلامت پردیس صادر شد.