برگزاری آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک در قم

ربات کشاورز: قم سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان قم از برگزاری آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک در قم خبرداد.
علی حسینی در گفت و گو با ایسنا با بیان این خبر عنوان کرد: بمنظور تامین نیروی انسـانی مورد نیاز به صـورت اسـتخدام قرارداد انجام کار معین در سـازمان ثبت اسـناد و املاک کشور، سازمان اداری و اسـتخدامی کشـور، مبادرت به برگزاری آزمون استخدامی نموده است.
وی ادامه داد: این آزمون با همکاری مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و به صورت کشوری برگزار می شود و هر استان طبق نیاز خود افراد را جذب می‎کند که در استان قم در بخش کاردان ثبت اسناد و املاک دونفر سهمیه آزاد و یک نفر سهمیه ایثالرگر و همین طور در بخش مسئول ابلاغ ۱نفر سهمیه آزاد جذب خواهند شد.
سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی قم درباب شرایط عمومی داوطلبان برای شرکت در آزمون عنوان کرد: داشتن تابعیت ایران، التزام به قانون اساسی، اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان الهی، انجام خدمت لزوم و یا معافیت برای مردان، عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر، نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر، عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح، داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند و داشتن حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر ۳۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، و حداکثر ۳۵سـال تمام برای دارندگان مدارک تحصـیلی فوق دیپلم، لیسـانس، فوق لیسـانس و دکتری از شرایط عمومی داوطلبان برای شرکت در آزمون استخدامی است.
وی افزود: ثبت نام به صـورت اینترنتی از روز شـنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ تا اختتام روز پنجشـنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد پذیرفت و متقاضـیان باید در مدت زمان فوق، نسـبت به ثبت نام بوسیله سایت www.hrtc.ir اقدام نمایند.
حسینی اشاره کرد: کارت شـرکت در آزمون، از تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۳۹۹ برای مشـاهده و پرینت بر روی سـایت مرکز آزمون جهاد دانشـــگـاهی قرار خواهـد گرفـت و آزمون نیز در روز جمـعه ۳۰ خردادمـاه ۱۳۹۹ برگزار می شود.

منبع: