همزمان با روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی مطرح شد خدمات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی جهت ایمن سازی محیط کار

ربات کشاورز: روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای درسال ۲۰۲۰ با چالش شیوع جهانی و پاندمی ویروس کووید ۱۹ همراه شده، پس سازمان جهانی بهداشت در این رابطه نسبت به تبیین و تشریح جایگاه و نقش توقف پاندمی ویروس کرونا (کووید -۱۹) با رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار اقدام کرده است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر داوود پیرانی مدیر مرکز HSE جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به چالش های در رابطه با محافظت از ایمنی و سلامت نیروی کار در محیط کار، اظهار نمود: فراتر از بحران کرونا در این روزها، نگرانی در مورد از سرگیری شیوع بیماری در شکل دیگری است که پیشرفت در انتقال ویروس سرکوب شده را تقویت می کند.
وی با اعلان اینکه دولت ها، کارفرمایان، کارگران، سازمان ها و تشکل های کارفرمایی و کارگری در کوشش برای مبارزه با این بیماری جهانی هستند، افزود: برنامه سازمان بهداشت جهانی در این رابطه همین طور بر روی دوره های آموزشی میان مدت تا طولانی مدت شامل دوره های جبرانی/ بازآموزی و آمادگی در آینده، خصوصاً یکپارچه کردن اقدامات در سیستم ها و سیاست گذاری های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در سطح ملی و سازمانی متمرکز خواهد بود.
دکتر پیرانی درباب تغییر رویه های معمول فعالیت در محیط کار بیان کرد: در دوران پاندمی ویروس کرونا، دورکاری فرصت های جدیدی را برای کارکنان فراهم نموده، با این وجود کارکنان باید قادر باشند ضمن مذاکره با کارفرمایان به شکلی برنامه ریزی کنند تا با سایر مسئولیت ها مانند مراقبت از کودکان، بیماران یا افراد مسن و البته خودشان تعادل برقرار کنند.
مدیر مرکز HSE جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در همین راستا با اشاره به خدمات این واحد جهاد دانشگاهی درباب ایمن سازی محیط و حفظ سلامت پرسنل و شاغلان محیط کار، اظهار نمود: ارزیابی و غربالگری کارگران و شاغلان در محیط کار، خدمات ضدعفونی و گندزدایی محیط، پایش و مراقبت موارد مشکوک بیماری، ارائه آموزش و راهنماهای عمومی جهت خود مراقبتی و مشاوره های تخصصی سلامت روان برای پرسنل محیط کار بعضی از خدماتی است که در این واحد جهاد دانشگاهی ارائه می شود.
گفتنی است متقاضیان می توانند جهت مشاوره و هماهنگی درباب خدمات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به وب سایت WWW.JHSE.IR مراجعه کنند و یا با شماره ۰۹۱۵۳۳۳۹۰۴۶ تماس بگیرند.

منبع: