سازمان استخدامی كشور اعلام كرد؛ جهاد دانشگاهی تنها مركز تایید شده از استان بوشهر برای آموزش كاركنان دولت

به گزارش ربات كشاورز بوشهر رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر اظهار داشت: با دستور ریاست سازمان اداری و استخدامی كشور مجوز برگزاری آموزش كاركنان دولت توسط جهاد دانشگاهی با رعایت تمام مقررات حاكم بر اجرای دوره های آموزشی كاركنان دولت امسال تمدید گردید.
علی احمدی زاده در گفت و گو با ایسنا با اشاره به برنامه های سال جاری و تقویم آموزشی سال ۹۹ عنوان کرد: تازه ترین اعتبارسنجی سازمان اداری استخدامی کشور فهرست مراکز و موسسات آموزشی کشور طی فایلی در سایت سازمان به آدرس http: //www.aro.gov.ir قرار داده شده که برمبنای حوزه فعالیت موسسات و مراکز صلاحیت و اعتبار آنها به تایید سازمان مذکور قرار گرفته است.
وی افزود: در این فهرست نام ۲۱۸ موسسه و مرکز آموزشی به تفکیک استان آورده شده که جهاد دانشگاهی تنها مرکز آموزشی فعال و تایید شده از استان بوشهر است.
این مسئول اشاره کرد: جهاد دانشگاهی استان بوشهر از سال ۹۶ تا امروز و با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور، متولی برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت بوده است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر اظهار نمود: برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها و رضایت حداکثری -طبق ارزیابی ها- و برگزاری ازمون های استخدامی دستگاه های اجراب استان از افتخارات این نهاد است که امیدواریم در آینده نیز با عنایت خداوند متعال این رسالت را چون گذشته به بهترین نحو انجام دهیم.

منبع: