گام مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی در زمینه ارائه خدمات دانش بنیان

ربات کشاورز: نخستین جلسه همکاری مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی جهاددانشگاهی با شرکت مجتمع صنعتی اسفراین انجام شد که طرفین در این جلسه، در زمینه تدوین دانش فنی و تولید تجاری محصولات و ارائه خدمات تخصصی دانش بنیان بحث و گفتگو کردند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این مراسم با حضور مدیرعامل شرکت صنعتی اسفراین و هیئت همراه و رئیس مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاد دانشگاهی تهران و اعضای تخصصی حوزه فرآوری مواد ویژه فلزی در محل مرکز تحقیقات فرآوری مواد ویژه فلزی انجام شد.
در این مراسم طرفین حول محور استفاده مطلوب از دانش، تجارب، توانایی ها، امکانات علمی، تخصصی و کارگاهی و اعتباری دو مجموعه برای انجام موضوعات و پروژه های مهندسی و اجرایی در زمینه تدوین دانش فنی و تولید تجاری محصولات و ارائه خدمات تخصصی دانش بنیان بحث و گفتگو کردند.
در آخر این جلسه، مقرر شد تفاهم نامه بین دو طرف منعقد و مبادله شود.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، این جلسه در امتداد تحقق شعار جهش تولید و مدل همکاری موفق سازمان جهاددانشگاهی تهران در تعریف نقش های کارفرما، دانشگر، سرمایه گذار و حامی زنجیره صنایع بزرگ کشور برای انجام پروژه های کلان ملی صورت گرفت.

منبع: