ایمپلنت مغزی که نابینایان را بینا می کند

ربات کشاورز: پژوهشگران دانشگاهی ایمپلنتی مغزی ابداع نموده اند که حروف را روی مغز شبیه سازی می کند. بدین سان آنها توانستند توالی حروف را ثبت کنند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیجیتال ترندز، در بیشتر مواردی که افراد بینایی خودرا از دست می دهند، مشکل اصلی در نتیجه خسارت به چشمان یا اعصاب بینایی به وجود آمده و بخش «دیدن» مغز آنها صدمه ای ندیده است. این بدان معنا است که احیانا می توان چشمان را فریب داد و اطلاعات را مستقیم از دوربین به مغز رساند. در همین راستا پژوهشگران کالج پزشکی بیلور آمریکا یک ایمپلنت مغزی ساخته اند که به افراد نابینا کمک می نماید تا بطور مصنوعی ببینند و توالی حروف را ثبت کنند. این الکترودها اشکال را روی کورتکس بصری مغز افراد ردیابی می کنند. در آزمایش ها افراد کم بینا و نابینا توانستند حروف الفبا را بدون تلاش اضافی توضیح دهند و شناسایی کنند. بگفته پژوهشگران، شرکت کنندگان نابینا در پروژه توانستند بیش از ۸۶ شکل حروف را تشخیص دهند. در این پژوهش الکترودهایی در مغز ۴ فرد کم بینا نصب گردید. همین طور الکترودهایی در کورتکس بینایی ۲ فرد نابینا نیز نصب گردید. دانیل یوشور محقق ارشد این پژوهش می گوید: هنگامیکه ما از تحریک الکتریکی برای ردیابی حروف در مغز افراد استفاده کردیم، توانستیم شکل حروف مورد نظر را ببینیم و بطور صحیح حروف مختلف را شناسایی نماییم. شرکت کنندگان نقاط یا خطوط درخشانی به شکل حروف را توصیف کردند. در خلاصه پژوهش آنان آمده است: ما استراتژی جایگزینی را بررسی کردیم که در آن با بهره گیری از تحریک الکترودها بطور متوالی، اشکال روی سطح کورتکس بینایی قابل رصد بودند. در هر دو گروه کم بینا و نابینا، مغز افراد بطور موفیت آمیز توالی شکل حروف را پیش بینی نمود.

منبع: