توربین بادی که در هوا معلق می ماند

به گزارش ربات کشاورز یک توربین بادی ساخته شده که پوسته ای شبیه بادکنک دارد و با هلیوم پر می شود. این توربین می تواند در ارتفاع ۲ هزار فوتی زمین معلق بماند و انرژی ۳۰ خانه را تأمین کند.
دریافت ۹ MB به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، یک توربین بادی جدید ساخته شده که می تواند در ارتفاع ۲ هزار فوتی زمین معلق بماند و برق تولید نماید. شرکت Altaeros این توربین را برای روستاهای دورافتاده، مقرهای نظامی و مناطق بحران زده طراحی نموده که BAT نام دارد. توربین مذکور پوسته ای شبیه یک بادکنک دارد که با هلیوم پر می شود و آنرا به آسمان می برد. BAT با استفاده از سیمی رسانا جریان برق رابه زمین می فرستد. همینطور BAT می تواند ۲ برابر یک توربین عادی انرژی تولید نماید. به عبارت دیگر این توربین قابلیت تأمین برق ۱۲ خانه با ظرفیت ۳۰ کیلووات را دارد. علاوه برآن به گسترش سرویسهای اینترنت و موبایل هم کمک می نماید.