اعلام منتخبین مسابقه نقاشی، شعر و داستان کوتاه پژوهشگاه رویان در حوزه کرونا

به گزارش ربات کشاورز مرحله اول داوری آثار رسیده به مسابقه نقاشی، شعر و داستان کوتاه در مبحث کرونا که توسط معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی برگزار شد، تکمیل و اسامی منتخبین این مرحله منتشر گردید.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، مرحله اول داوری آثار رسیده به مسابقه نقاشی، شعر و داستان کوتاه در مبحث کرونا که توسط معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی برگزار شد، تکمیل شده و اسامی منتخبین این مرحله در سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان به آدرس www.royan-edu.ir انتشار یافته است.

از بین آثار رسیده به دبیرخانه، ۱۳۵۶ اثر واجد شرایط داوری بوده که ۱۱۱۰ اثر در چارچوب نقاشی، ۱۶۱ اثر داستان کوتاه و ۸۵ اثر هم به صورت شعر ارسال شده است. در مرحله اول داوری، ۵۱ تن از اساتید دانشگاه و اعضاء هیئت علمی، معلمین و دبیران آموزش و پرورش، پژوهشگر و همکاران اجرایی و ستادی در فرایند داوری همراهی کردند و در نتیجه ارزیابی ایشان، مجموعا ۱۲۲ اثر (۱۰۰ نقاشی، ۱۵ داستان کوتاه و ۷ شعر) بعنوان آثار “منتخب” اعلام شده اند.

بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه رویان، نهایتاً بعد از مرحله دوم و نهایی داوری، در روز پنجشنبه ۸ خردادماه، در بیست و نهمین سالگرد تاسیس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی، ۲۹ اثر بعنوان آثار برگزیده (۱۴ اثر) و برتر (۱۵ اثر) اعلام می شوند.