در آزمایشگاه مواد و مصالح پژوهشکده مواد نوین سرامیکی یزد انجام می شود ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای تحت پوشش شبکه فناوری های راهبردی

ربات کشاورز: آزمایشگاه مواد و مصالح پژوهشکده مواد نوین سرامیکی یزد تحت پوشش شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این خدمات شامل آنالیز و شناسایی مواد با روش های مدرن و دستگاه های پیشرفته، عملیات حرارتی، مصالح ساختمانی، فرآوری مواد معدنی و طراحی و چاپ سه بعدی است.
بنا بر آن چه روابط عمومی جهاد دانشگاهی اعلام نموده است، از سیاست های آزمایشگاه مواد و مصالح پژوهشکده مواد نوین سرامیکی یزد می توان به ارائه خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی به اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صنایع کشور اشاره نمود.
استانداردسازی آزمون ها، تجهیزات موجود و کالیبراسیون دستگاه ها با به کارگیری اساتید و کارشناسان توانمند در آزمایشگاه ها جهت اطمینان از حصول نتایج صحیح و دقیق در کمترین زمان ممکن، از سیاست های دیگر آزمایشگاه است.

منبع: