در دانشگاه کمبریج انجام شد؛ تستی که شدت علایم کووید ۱۹ را پیش بینی می کند

ربات کشاورز: پژوهشگران دانشگاه کمبریج مشغول توسعه تستی هستند که شدت علایم بیماری فرد در صورت مبتلاشدن به کووید ۱۹ را پیش بینی می کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از تلگراف، پژوهشگران امیدوارند نشانگر مولکولی هر فرد (ترکیب مواد شیمیایی موجود در بدن هر انسان) الگوی بیو شیمیایی بدن وی را آشکار کند که به وسیله آن می توان پیش بینی نمود چه افرادی در معرض خطر بیشتر قرار دارند و چه گروهی در صورت مبتلاشدن به ویروس کرونا نشانگرهای اندکی در آنها ظاهر می شود. این تحقیق با همکاری یک آزمایشگاه تخصصی در استرالیا انجام می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن به افراد نشان میدهد کدام گروه مقاومت بیشتری در مقابل کووید ۱۹ دارند و از طرف دیگر افراد با خیال راحت تر می توانند به سر کار خود برگردند. دکتر کریس اسمیت، ویروس شناس و محقق ارشد این پژوهش می گوید: تعیین نشانگرهای زیستی از خون و ادرار افراد می تواند سیستمی ساده سریع و ارزان برای شناسایی افرادی که در معرض بیشترین و کمترین ریسک مبتلاشدن به بیماری قرار دارند، به وجود بیاورد. در این پژوهش نمونه های آزمایشگاهی بیماران انگلیسی به آزمایشگاه ANPC در استرالیا ارسال می شود تا بعد از تحلیل خاصیت های بیوشیمی آن مشخص شود و بدین سان پژوهشگران در می یابند چرا افراد مختلف واکنش های متفاوتی به کووید ۱۹ نشان می دهند. این آزمایشگاه با بهره گیری از فناوری طیف سنجی و مدلسازی، اطلاعات تصویری از نشانگرهای زیستی می سازد.

منبع: