نشست جامعه،مردم و آسیب های اجتماعی از منظر امام طیبی: پیشرفت کشور در گرو پرهیز از اختلافات است

به گزارش ربات کشاورز رئیس جهاد دانشگاهی اظهار داشت: اگر می خواهیم به پیشرفت برسیم طبق فرمایش امام خمینی باید از اختلافات پرهیز نماییم و با هم همدل و متحد شویم.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، حمیدرضا طیبی در نشست تخصصی جامعه، مردم و لطمه های اجتماعی از منظر امام خمینی (ره)، اظهار داشت: مقام معظم رهبری بیان داشتند که این انقلاب بدون امام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست که به واقع همین طور است.
وی تاسیس جهاد دانشگاهی را محصول اندیشه امام و خودباوری جوانان دانست و اضافه کرد: ایجاد جهاد دانشگاهی و انجام کارهای بزرگ در حوزه های علمی، فناورانه و فرهنگی حاصل خودباوری است که امام خمینی در جامعه و جوانان ایجاد کرد.
طیبی اشاره کرد: امام خمینی در عمل نشان دادند اگر بخواهیم به باورهایمان ایمان داشته باشیم، خداوند برمبنای رحمتش کمک مان می کند. منابع مادی و استعدادهای انسانی در اختیار داریم فقط کافی است به باور برسیم و کارهای بزرگ انجام دهیم کاری که جوانان این مرز و بوم در جهاد دانشگاهی انجام دادند.
رئیس جهاد دانشگاهی اشاره کرد: امروز هیچ مشکلی در حوزه های علمی، فناورانه و فرهنگی نداریم اگر مشکلی هم وجود دارد حاصل ناباوری و اعتماد نکردن به جوانان است.
وی متذکر شد: اگر می خواهیم به پیشرفت برسیم باید طبق فرمایش امام از اختلاف ها پرهیز نماییم و با هم همدل و متحد شویم.

منبع: