دستگاهی که نوشابه را به آب شرب تبدیل می کند

ربات کشاورز: دستگاه تصفیه آبی ابداع شده که حتی می تواند نوشابه های رژیمی را به آب شرب تبدیل کند.
دریافت ۱۰ MB به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، دستگاه تصفیه آبی ساخته شده که می تواند نوشابه رژیمی یا حتی نوشیدنی های انرژی زا را به آب شرب تبدیل کند. علاوه بر آن دستگاه مذکور می تواند آب شهری را نیز تصفیه کند. برای آغاز پروسه تصفیه سازی کافی است فرد مخزن آنرا با آب شهری پر کند. طی فرایندی۴ مرحله ای این آب تصفیه می شود. در اولین مرحله ذرات بزرگ مانند رسوبات و گرد و خاک از آب زدوده می شود. در مرحله دوم فیلتر کربنی فعال می شود که کلورین و کلورامین ها را از بین می برد. در مرحله سوم فیلتر اسموسیس معکوس به کار می افتد تا فلزات خطرناک مانند سرب، فلوراید، آرسنیک و کرومیوم۶ را از بین ببرد و در مرحله چهارم فیلتری دیگر ترکیبات طبیعی خطرناک مانند PFA S و داروهای رسوب شده در آب را حذف می کند.

منبع: