تصاویر اتاق کارهایی که از کرونا جلوگیری می کنند

ربات کشاورز: یک معمار برای حفظ فاصله اجتماعی در محیط کاری، اتاقک هایی طراحی نموده که دارای سیستم تهویه مخصوص خود است و در آن با فناوری شناسایی صورت باز می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیلی میل، در صورتیکه خیلی از ایالت های آمریکا به کارمندان اجازه داده اند تا به محل کار خود بازگردند، اما همچنان نگرانی هایی درباره شیوع ویروس کرونا میان افراد به سبب عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی وجود دارد. بنا بر این در بعضی شرکت ها فقط ۵۰ درصد نیروی کار حضور دارد. در همین راستا یک معمار طرحی از اتاقک هایی را برای محل کار پیشنهاد کرده که در آن هر فرد در اتاقی استرلیزه و جداگانه کار می کند. بدین سان همه کارمندان می توانند در فضایی ایمن کار کنند.
طرح مذکور Q.workntineنام دارد و شامل یک ساختار کندو مانند است. این ساختار سیستم تهویه مخصوص و دسترسی به نور طبیعی دارد و همین طور فناوری شناسایی صورت نیز درآن به کار می رود.
هر اتاقک از مواد غیر متخلخل بهداشتی ساخته شده که به سادگی ضدعفونی می شود. محمد رادوان، طراح این اتاقک ها می گوید: درهای اتاقک ها اتومات است و با فناوری شناسایی صورت باز می شود. همین طور فضایی که این اتاقک ها اشغال می کنند، به اندازه میزهای تحریر معمولی است.

منبع: