در نشست مشترک مطرح شد؛ همراهی مجلس با زیست بوم نوآوری

ربات کشاورز: نشست ارتباط موثر دانشگاه، شرکت های دانش بنیان و زیست بوم بخش کشاورزی با حضور نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس در شتابدهنده دانشگاه علم و صنعت اجرا شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، بعد از نشست مشترک میان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی که اوایل هفته جاری با هدف شتاب توسعه اقتصاد دانش بنیان در بخش کشاورزی، برگزار شد، برنامه ریزی برای برگزاری رویدادی ملی در جهت رفع نیازهای فناورانه بخش کشاورزی با حمایت معاونت علمی نیز انجام پذیرفت. بدین جهت نشست «ارتباط موثر دانشگاه، شرکت های دانش بنیان و زیست بوم بخش کشاورزی» با حضور نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در شتابدهنده مستقر در دانشگاه علم و صنعت انجام شد تا با همراهی مجلس نفوذ فناوری و نوآوری به حوزه کشاورزی شتاب گیرد و زیرساخت های مورد نیاز ایجاد شود. در این جلسه درباب رویداد ملی ارائه نیازهای فناورانه بخش کشاورزی و نمایشگاه شرکت های دانش بنیان توانمند حوزه کشاورزی، توضیحاتی ارائه شد. همین طور معرفی زیست بوم کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علم و صنعت ایران و سایر اجزا همکار در برگزاری این رویداد از دیگر بخش های این جلسه بود. در این جلسه که ۱۲ نماینده مجلس در آن حضور داشتند، ظرفیت های فضای نوآوری حوزه کشاورزی، فرصت ها و تهدیدها بررسی گردید و نمایندگان با قسمتی از کارهای نوآورانه در این زیست بوم فناوری و نوآوری آشنا شدند. برگزاری این رویداد با همکاری مجلس شورای اسلامی می تواند بسترساز حرکت شرکت های دانش بنیان از حوزه صنعتی به بخش کشاورزی و رفع مسائل آن باشد.

منبع: