دكتر طیبی: سازوكاری برای تضمین بازار محصولات دانش بنیان فراهم گردد

به گزارش ربات كشاورز رئیس جهاد دانشگاهی ضمن تاكید بر لزوم تضمین بازار برای محصولات دانش بنیان، اظهار داشت: باید سازوكاری برای تضمین بازار محقق، نوآور و شركت­ های دانش بنیان كه محصول با كیفیت تولید می كنند، فراهم گردد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی در یکصد و سی و دومین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که به ریاست دکتر سعید رضا عاملی، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد، خاطرنشان کرد: در اکوسیستم تبدیل علم به ثروت یکی از نهادهای ضروری، نهاد تضمین مالی است،
بر مبنای اعلام شورایعالی انقلاب فرهنگی، طیبی خاطرنشان کرد: لزوم دارد آزمایشگاه ­های مرجع کیفیت و تضمین محصولات را به منظور اینکه خریدار بهانه­ ای برای خرید محصول خارجی نداشته باشند، بررسی نمایند.