دکتر طیبی: سازوکاری برای تضمین بازار محصولات دانش بنیان فراهم گردد

به گزارش ربات کشاورز رئیس جهاد دانشگاهی ضمن تاکید بر لزوم تضمین بازار برای محصولات دانش بنیان، اظهار داشت: باید سازوکاری برای تضمین بازار محقق، نوآور و شرکت­ های دانش بنیان که محصول با کیفیت تولید می کنند، فراهم گردد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی در یکصد و سی و دومین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که به ریاست دکتر سعید رضا عاملی، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد، خاطرنشان کرد: در اکوسیستم تبدیل علم به ثروت یکی از نهادهای ضروری، نهاد تضمین مالی است،
بر مبنای اعلام شورایعالی انقلاب فرهنگی، طیبی خاطرنشان کرد: لزوم دارد آزمایشگاه ­های مرجع کیفیت و تضمین محصولات را به منظور اینکه خریدار بهانه­ ای برای خرید محصول خارجی نداشته باشند، بررسی نمایند.