بیشترین مقالات کنفرانس وب پژوهی از کجا آمده است؟

به گزارش ربات کشاورز اطلاعات دریافتی از نویسندگان مقالات ششمین دوره کنفرانس وب پژوهی نشان داده است دانشگاه تهران با ۱۹ مقاله در صدر دانشگاه هایی قرار دارد که به کنفرانس وب پژوهی مقاله ارسال کرده اند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، بعد از دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا و دانشگاه علم و فرهنگ با ۷ مقاله همزمان در رده دوم ارسال کنندگان مقاله به ششمین دوره کنفرانس هستند.
از دانشگاه کاشان شش مقاله و از دانشگاه های امیرکبیر، شیراز و یزد پنج مقاله به ششمین کنفرانس وب پژوهی ارسال شده است. علاوه بر آن، چهار مقاله هم از دانشگاه های شهید بهشتی و اصفهان به این کنفرانس ارسال شده است.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، از تمامی دانشگاه های ممتاز کشور، حداقل سه مقاله به کنفرانس وب پژوهی ارسال شده است.
ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، روز ۲۲ خرداد توسط دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاددانشگاهی و مرکز اطلاعات علمی این نهاد (SID) به صورت مجازی در تهران شروع به کار کرد.