آزمایش تست ۱۵ دقیقه ای کرونا در خانه های سالمندان

به گزارش ربات کشاورز محققان دانشگاه آکسفورد مشغول توسعه تست های تشخیص کرونا هستند که نتایج آن در ۱۵ دقیقه مشخص می شود. این تست ها در خانه های سالمندان آزمایش می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از پرس اسوسیشن، محققان دانشگاه آکسفورد اعلام نموده اند بزودی تست های تشخیص کرونا که نتیجه آن در ۱۵ دقیقه مشخص می شود در خانه های سالمندان و بیمارستان ها آزمایش می شود.«گیل هیوارد» استادیار بخش علوم خدمات درمانی اولیه دانشگاه آکسفورد در اینباره می گوید: محققان مشغول توسعه تست های تشخیصی هستند که با دریافت نمونه بزاق ابتلای فرد به ویروس کرونا را تشخیص می دهد. به قول هیوارد که رهبری پلت فرم ملی تحقیقات و ارزیابی تشخیصی (CONDOR) انگلیس را برعهده دارد؛ این پلت فرم صحت تست های تشخیصی مختلف را در شرایط بالینی مختلف بررسی می کند. طبق اطلاعات موجود ویروس کرونا در محیط هایی مانند خانه سالمندان و اتاق های جراحی عمومی فعال است. در همین راستا این محیط ها برای آزمایش تست های تشخیصی در نظرگرفته شده اند. هرچند تست های تشخیصی سریع، دقت تست های جامع را ندارند، اما محققان مشغول بررسی تست هایی هستند که نتایج را بین ۱۵ دقیقه تا حداکثر چند ساعت عرضه می کنند.. هم اکنون نتیجه تست اصلی که برای تشخیص کووید ۱۹ به کار می رود، بعد از ۷۲ ساعت مشخص می شود و نمونه دریافتی از فرد باید به آزمایشگاه ارسال شود.

منبع: