نمایشگر لمسی که روی هر سطحی ایجاد می شود

محققان با استفاده از پرینتر سه بعدی و فناوری الکترونیکی قابل اسپری نوعی نمایشگر لمسی ابداع نموده اند که با هر شکلی سازگار می شود.
دریافت ۱۸ MB به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه بریستول با ترکیب چاپ سه بعدی و فناوری الکترونیکی قابل اسپری، نوع جدیدی از نمایشگر لمسی ابداع نموده اند که روی سطوح مختلف و در اشکال مختلف ایجاد می شود. این نمایشگر لمسی «پروتواسپری» نام گرفته است. باتوجه به ویدئوی این فناوری، پروتواسپری روی یک مکعب، نیمکره، یک لوله انعطاف پذیر کار می کند. محققان امیدوارند مخترعان و تولید کنندگان از این فنآوری در اشیای مختلف استفاده کنند. این اجسام در حقیقت تلفیقی از یک لایه زیرین (ساخته شده با پرینتر سه بعدی)، الکترودهایی بهم پیوسته و لایه ای از جوهر الکترولیومینسنت در پیکربندی مورد نظر هستند. اجسامی که با این روش ساخته می شوند، در واکنش به بار الکتریکی روشن می شوند و نسبت به لمس واکنش نشان می دهند. می توان از این فنآوری برای باز کردن در دفاتر اداری یا راهنمایی کردن بازدیدکنندگان از موزه استفاده نمود.

منبع: