تاثیر بنفشه ایرانی روی درمان یک نوع سرطان

ربات کشاورز: تحقیقات پژوهشگران کشور نشان داد که بنفشه ایرانی روی سلول های سرطانی تاثیر دارد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، محققان دانشگاه اصفهان و پژوهشگاه رویان اصفهان تحقیقاتی روی گیاهان برای کنترل سرطان پستان شروع کردند. در راه این تحقیقات گروهی از پپتیدهای حلقوی گیاهان نظر آنها را جلب کرد.
این ترکیبات به صورت طبیعی همچون عوامل دفاعی در گیاهان به حساب می آید. تحقیقات روی آنها پرده از خواص ضد سرطانی آنها برداشت. آنها تحقیقات خویش را به صورت تخصصی روی بنفشه ایرانی ادامه دادند.
کامران قائدی مجری این طرح تحقیقاتی اظهار داشت: تحقیقات ما نشان داد که عصاره گیاهی بنفشه ایرانی بر سلول های سرطانی سینه تأثیر دارد بگونه ای که رشد آنها را کاهش یا متوقف می کند.
وی اضافه کرد: بافت های سرطانی دارای سلول های بنیادی سرطانی هستند که با انجام عمل جراحی و برداشتن این توده این سلول های بنیادی سرطانی باقی می مانند و مجدد رشد می کنند. پس استفاده از یک درمان مکمل می تواند اثربخش باشد.
وی افزود: عصاره گیاهی بنفشه ایرانی همان درمان مکمل است که روی رشد سلول های بنیادی سرطان سینه اثر می گذارد. به دنبال آن هستیم تا بزودی این دارو وارد بازار شود.

منبع: