جذب نیروی امریه در پژوهشکده گیاهان دارویی

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی نیروی امریه جذب می کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی از میان فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی ارشد و به خصوص دکتری تخصصی رشته های کشاورزی با گرایش زراعت، آگروتکنولوژی، علوم باغبانی، فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی، تکنولوژی بذر نیروی داوطلب امریه (سربازی) جذب می کند.
متقاضیانی که تا زمان اعزام آنان حداقل سه ماه باقی مانده است، می توانند رزومه خودرا به آدرس Sec.imp@acecr.ac.ir ارسال نمایند. در عنوان ایمیل کلمه amriyeh ذکر شود.