ارزیابی شایستگی مدیران سه دستگاه اجرایی استان مرکزی توسط کانون ارزیابی جهاد دانشگاهی

ربات کشاورز: مرکزی ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران دستگاه های اجرایی استان مرکزی توسط ارزیابان حرفه ای کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی در واحد استان مرکزی انجام شد.
سیدرفیع موسوی، عضو کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی چهارشنبه ۲۵ تیرماه در حاشیه این برنامه با اشاره به اهمیت و لزوم شایسته سالاری در سازمان ها، به ویژه در دستگاه های اجرایی بخش عمومی و دولتی، اظهار داشت: باتوجه به اهمیت جایگاه مدیریتی، بدیهی بنظر می رسد که سازمان ها نگاه ویژه تری را به سمت های مدیریتی داشته باشند و با وسواس بیشتری به انتخاب و پرورش مدیران آینده خود بپردازند.
وی اضافه کرد: باتوجه به توسعه روش شناسی های علمی در حوزه منابع انسانی و مطرح شدن نظریه شایستگی در ادبیات تخصصی، امروزه جهت گیری اصلی سازمان های پیشرو و طراحی تمامی فرایندهای منابع انسانی بر اساس شایستگی است، پس امروزه ابزارها و روش شناسی های سنجشی و پرورشی نیز با رویکرد شایستگی محور طراحی و پیاده سازی می شوند.
موسوی اضافه کرد: نیروی انسانی هر سازمان ارزشمندترین سرمایه آن شمرده می شود. در این بین مدیران سازمان از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند چونکه قدرت بهره برداری از منابع مالی و غیرمالی سازمان در اختیار آنها قرار گرفته است، به نحوی که با تصمیم گیری های آنها به صورت مستقیم در راندمان و توسعه سازمان تغییراتی رخ می دهد، بنا بر این دامنه تاثیرگذاری مدیران در مقایسه با کارکنان شاغل در سمت های کارشناسی بسیار گسترده و قابل توجه است.
وی اضافه کرد: در بین روش های ارزیابی و توسعه که انحصارا برای انتخاب و پرورش مدیران به کار گرفته می شود، مراکز ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران از قابل اطمینان ترین ابزارها در این عرصه محسوب می شوند، تا جایی که برمبنای نتایج برخی پژوهش ها این ابزار، بالاترین میزان اعتبار را در مقایسه با سایر ابزارهای ارزیابی است. کانون ارزیابی و توسعه شایستگی دلالتی بر یک مکان فیزیکی یا جغرافیایی خاصی ندارد، بلکه همانطور که اشاره شد یک روش یا پروسه ارزیابی جهت شایستگی های مدیران توسط ارزیابان حرفه ای با بهره گیری از تمرین های شبیه سازی شده است. در واقع، در ایام برگزاری کانون، تعدادی ارزیاب حرفه ای با بهره بردن از تمرین ها و تکنیک ها در تلاش هستند تا به عملکرد رفتار، واکنش ارزیابی شونده ها و به قابلیت ها و شایستگی های عمومی و مدیریتی امتیازهایی را اختصاص دهند و بتوانند سطح افراد را باتوجه به شایستگی ها و قابلیت ها و توانمندی های فرد مورد ارزیابی قرر دهند.
موسوی اظهار داشت: جهاددانشگاهی در سال ۹۲ طرحی بعنوان طراحی و تدوین مدل شایستگی های عمومی مدیران دستگاههای اجرایی کشور به معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور پیشنهاد کرد که اجرای همان طرح با موافقت این معاونت شروع شد و اواخر سال ۹۴ به پایان رسید. نتایج این طرح تبدیل به بخشنامه و دستورالعمل شد و سازمان اداری و استخدامی کشور در اسفندماه سال ۱۳۹۶ این بخشنامه را جهت ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای کشور به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود.
وی اضافه کرد: جهاددانشگاهی باتوجه به پیشینه تخصصی و درخشان خود در حوزه های پژوهشی و آموزشی و داشتن بزرگترین شبکه آموزشی کوتاه مدت تخصصی کشور، همین طور بهره گیری از متخصصین مستعد و باتجربه در حوزه های روانشناسی صنعتی سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت راهبردی و روان سنجی و با ستاندن مجوزهای لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور مبادرت به طراحی و اجرای کانون های ارزیابی و توسعه در سطح کشور و در دستگاه های مختلف اجرایی و صنایع مختلف تولیدی و خدماتی کرده است.
وی همین طور اشاره کرد: یکی از عوامل کلیدی در موفقیت کانون های ارزیابی، برنامه ریزی و مدیریت اجرایی کانون است که شاید توسط بیشتر مجریان مورد غفلت قرار گیرد. در واقع چینش مراحل و تمرین های مرکز ارزیابی به سبب فشردگی بالا و محدودیت زمانی عامل بسیار مهمی شمرده می شود. با این وجود تدوین برنامه زمانی کانون ارزیابی می بایست با اطلاع از محتوای تمرین ها، زمان مورد نیاز، میزان بار شناختی هر تمرین، برآورد خستگی ذهنی شرکت کنندگان و اعمال تنوع صورت پذیرد، پس برای آرامش بیشتر ارزیابی شوندگان در این روزهای سخت کرونایی و پیش گیری از عوارض خستگی از سفر و استرس ناشی از تجربه حضور در محیط های خارج از استان، اجرای ارزیابی و توسعه مدیران را در استان محل سکونت مدیران برنامه ریزی و اجرا می نماییم.
مسعود شهرجردی رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی نیز در این خصوص اظهار داشت: شایستگی ها، مجموعه توانایی ها و ظرفیت هایی هستند که شخص را قادر می سازند تا در قالب محدودیت های درون و برون سازمانی در ایفای نقش و وظایف کاری خود عملکرد مطلوب داشته باشند بعلاوه اینکه تضمین کننده موفقیت سازمانی نیز هستند. شایسته سالاری یکی از ارکان توسعه پایدار در کشورهای مختلف است که به همین دلیل مکانیزم های مختلف در کشورهای توسعه یافته مورد بهره برداری قرار می گیرد. وی ادامه داد: طی دهه های اخیر، تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناوری، تاثیرات شگرفی بر سازمان ها داشته است. این تغییرات، همراه با افزایش رقابت جهانی، سازمان ها را به بازاندیشی در شیوه های انجام کار خود واداشته و سبب شده تا کارهای خودرا مجدداً سازماندهی کنند. سرمایه انسانی در مرکز و قلب سازمان ها، نقشی حیاتی و تعیین کننده را در کارهای سازمان ها بر عهده دارند و مهمترین مزیت رقابتی در سازمان ها شمرده می شوند، بدین جهت شناسایی و ارتقاء مهارت، دانش، توانایی و در یک کلام، شایستگی های کارکنان و مدیران برای موفقیت یک سازمان، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
شهرجردی افزود: ارزیابی و توسعه شایستگی یکی از کارآمدترین روش ها برای احراز شایستگی کارکنان و مدیران است که در سال های اخیر برای سنجش شایستگی مدیران دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، بدین جهت کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران جهاددانشگاهی کشور با بهره بردن از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و روش های پیشرفته مدیریت منابع انسانی، همین طور توسعه تکنولوژی های جدید سازگار با نظام منابع انسانی یکی از مراکز عهده دار ارزیابی مناسب شایستگی سرمایه انسانی سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور است که به ارزیابی برخی از مدیران پایه و میانی دستگاه هایی اجرایی استان با رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور ارزیابان حرفه ای و صاحب صلاحیت جهاددانشگاهی به ارزیابی مدیران ادارات همچون استانداری، اداره کل استاندارد و اداره کل پزشکی قانونی استان انجام شد.

منبع: