سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به حامیان چالش دانشجویی 50-50 پیوست

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی به حامیان چالش دانشجویی پنجاه ـ پنجاه پیوست.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، چالش fifty fifty یک جنبش جهانی برای کاهش اثرات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا بر افرادی است که با کاهش یا قطع درآمد روبه رو شده اند.
شرکت کنندگان در این چالش ۵۰ درصد از درآمد یک هفته یا یک ماه خویش را به انتخاب خود با یک یا چند نفر که درآمدشان تحت تأثیر گسترش ویروس کرونا قرار گرفته است، تقسیم می کنند در انتها اطلاعات خویش را در سایت www.5050.ngo ثبت می کنند.
مصطفی حسین پور، در مورد این چالش در نخستین مجمع هماهنگی این چالش با اشاره به پیوستن سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اظهار داشت: ظرفیت های داوطلبانه دانشجویی فعال گشته است و تعداد مناسبی از دانشجویان متخصص در حوزه های متنوع برای مشارکت در اطلاع رسانی این جنبش دانشجویی حضور پیدا کرده اند.
دبیر این چالش افزود: چالش ۵۰۵۰ بعنوان یک حرکت مردمی مقیاس پذیر و غیرمتمرکز، به مانند خیلی از احکام و آموزه های اسلامی، بدون تحمیل بار مالی بر دولت ها و بدون احتیاج به امکانات لجستیکی و فارغ از نگرانی های بهداشتی، امکان یاری رساندن به افراد صدمه دیده و فراگیر شدن در سطح دنیا را دارد.
حسین پور خاطرنشان کرد: در همین راستا اولین مجمع هماهنگی چالش پنجاه پنجاه از جانب تعدادی از دانشجویان در چارچوب دبیرخانه چالش پنجاه – پنجاه به میزبانی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی برگزار گردید.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، دبیر این چالش با تشریح فعالیتهای صورت گرفته از زمان شکل گیری هسته اولیه این جنبش دانشجویی، مسیر پیش رو و نیازهای این حرکت اجتماعی اظهار داشت: ظرفیت های داوطلبانه دانشجویی فعال گشته است و تعداد مناسبی از دانشجویان متخصص در حوزه های متنوع برای مشارکت در اطلاع رسانی این جنبش دانشجویی حضور پیدا کرده اند و این حرکت اجتماعی به برکت حضور پرشور دانشجویان، روز به روز بالغ تر شده است.

منبع: