برای اولین بار؛ اسپیس ایکس نیمه های دماغه موشک را بعد از پرتاب دریافت کرد

روز گذشته اسپیس ایکس بعد از پرتاب یک موشک فالکون۹، برای اولین بار دو نیمه دماغه آنرا در اقیانوس آتلانتیک دریافت کرد.
دریافت ۱۴ MB به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، روز گذشته اسپیس ایکس روز گذشته اولین ماهواره نظامی کره جنوبی را همراه یک موشک فالکون ۹ به مدار زمین برد. مدت کوتاهی بعد از پرتاب، اسپیس ایکس موفق شد دو نیمه دماغه موشک در روی اقیانوس بگیرد. این شرکت از مدت ها قبل مشغول تلاش است تا یک قسمت موشک را روی زمین دریافت کند و همزمان پروسه دریافت را بهبود دهد. البته اسپیس ایکس همیشه در انجام ماموریت موفق نبود. اما روز گذشته مدتی کوتاهی بعد از پرتاب موشک فالکون ۹ دو کشتی در اقیانوس آتلانتیک توانستند برای اولین بار دو نیمه دماغه موشک را دریافت نمایند تا در ماموریت های آینده استفاده گردد. در همین راستا اسپیس ایکس ویدئویی از عملیات دریافت دو قسمت موشک منتشر نموده است.