به دلیل کاهش آلودگی؛ کرونا کارآیی صفحات خورشیدی را افزایش داد !

بررسی پژوهشگران دانشگاه ام آی تی نشان میدهد شیوع ویروس کرونا و خانه نشینی الزامی میلیون ها نفر موجب کاهش آلودگی هوا و افزایش کارآیی صفحات خورشیدی برای تولید برق شده است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، ویروس کرونا جهان را از جنبه های مختلفی تحت تأثیر قرار داده و حالا مشخص شده یکی از این تأثیرات مفید افزایش راندمان و خروجی برق صفحات خورشیدی بوده است.
صدها کشور جهان به سبب شیوع ویروس کرونا اتباع خودرا خانه نشین کردند و این مساله موجب کاهش رفت و آمدها، فعالیت کارخانه ها و تخریب محیط زیست شد و به تبع آن آلودگی هوا کم شد. در نتیجه توانایی صفحات خورشیدی برای جذب انرژی ناشی از تابش خورشید بیشتر و کارآیی این صفحات نیز افزایش پیدا کرد.
تحقیقی که دراین زمینه در دهلی نو یکی از آلوده ترین شهرهای جهان انجام شده، نشان میدهد که میزان آلودگی هوا در این کشور بعد از ۲۴ مارس که آغاز خانه نشینی الزامی مردم بود تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. پاکیزگی هوا موجب افزایش ۸.۳ درصدی خروجی برق این صفحات خورشیدی در اواخر ماه مارس شده و این رقم در ماه آوریل به ۵.۹ درصد رسیده است.
محققان ام آی تی می گویند راندمان صفحات خورشیدی در جهان در شرایط خانه نشینی ناشی از انتشار ویروس کرونا، بطور متوسط سه تا چهار برابر بیشتر شده و باید از این فرصت نهایت بهره برداری به عمل آید. البته باتوجه به ناچیزبودن آلودگی هوا در کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا کارکرد صفحات خورشیدی در این کشورها تغییر محسوسی نداشته است.