چهل سال با جهاددانشگاهی، استاندار یزد: دستگاه ها نگاه ویژه ای به ظرفیت های جهاددانشگاهی داشته باشند

به گزارش ربات کشاورز یزد استاندار یزد عملکرد و جایگاه جهاددانشگاهی یزد را مطلوب و مناسب خواند و با تاکید بر لزوم نگاه مسؤلان و دستگاه های استان به این نهاد، اظهار داشت: مطمئنا با تقویت این نگاه و توجه ویژه به ظرفیت های خوب جهاددانشگاهی یزد، شاهد علمکرد بهتر و موثرتری از جانب این نهاد خواهیم بود.
«محمدعلی طالبی» در گفتگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این که سازمان جهاددانشگاهی همچون نهادهای شکل گرفته در دوران انقلاب اسلامی است، اظهار نمود: این نهاد انقلابی بار مسئولیت سنگینی را در جهت ارتقای علمی و فناوری جامعه برعهده گرفت و در طول زمان تکوین یافت به صورتی که امروز شاهد دستاوردهای خوبی در حوزه های مختلف بودیم.
وی تأمین نیازهای علمی کشور با نگاه به مساله خودکفایی را یکی از اهداف اصلی جهاددانشگاهی دانست و خاطرنشان کرد: این نهاد علیرغم این مسئولیت سنگین، توانست در تعامل موثر با ساختارهای علمی نقش بارزی را در پیشبرد برنامه های علمی و فناورانه کشور در حوزه های مختلف ایفا کند، به صورتی که در طول ۴۰ سال گذشته، شاهد پیدا کردن جایگاه جهاد دانشگاهی در نقشه علمی کشور و عرضه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مناسبی به جامعه هستیم.
استاندار به جایگاه مطلوب و عملکرد مناسب جهاددانشگاهی یزد اشاره نمود و اظهار داشت: این نهاد در ابعاد آموزشی به واسطه دانشگاه ها و مراکز آموزشی علمی خود و همینطور در حوزه پژوهشی و به خصوص در موارد اولویت دار استان بخصوص مسائل اقتصادی همچون بخش صنعت و معدن، علمکرد بسیار خوبی را عرضه کرده است.
وی با تاکید بر لزوم نگاه دستگاه ها و مسؤلان استان به تقویت این نهاد در یزد، اظهار داشت: مطمئنا با تقویت این نگاه و توجه ویژه به ظرفیت های خوب جهاد دانشگاهی یزد، شاهد علمکرد بهتر و موثرتری از جانب این نهاد خواهیم بود.
طالبی در انتها تصریح کرد: البته بعضی از فعالیتهای جهاددانشگاهی درعرصه های اجتماعی و فرهنگی مانند پرداختن به حوزه رسانه و خبر و همینطور فعالیتهایی در حوزه پژوهش اجتماعی هم تابحال منجر به کمک موثر و خوبی در جهت توسعه اجتماعی استان کرده است.

منبع: