برای روستائیان سیستان و بلوچستان؛ مجوز بهره برداری از دانش فنی تکثیر خرمای مجول صادر شد

ربات کشاورز: مجوز بهره برداری از تکثیر انبوه خرمای مجول بوسیله جنین زایی غیرجنسی طی قراردادی از طرف پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در اختیار کشاورزان استان سیستان و بلوچستان قرارگرفت.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دستاورد این پژوهشگاه در زمینه تکثیر انبوه خرمای مجول بوسیله جنین زایی غیرجنسی طی قراردادی با حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در اختیار اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی استان سیستان و بلوچستان قرار می گیرد. این قرارداد به امضای نیراعظم خوش خلق سیما رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، محمد علی نیکبخت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، خالد میری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان و امیرحمزه شهریاری مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی این استان رسید. بر این اساس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، مجوز بهره برداری غیرانحصاری از دانش فنی تکثیر این رقم پربازده خرما را با حمایت سازمان جهاد کشاورزی بمنظور تولید نهال خرمای مجول تجاری سازی و فروش آنرا منتقل کرد. خرمای مجول به سبب اندازه بزرگ و ظاهر مشتری پسند از مقبول ترین ارقام خرمای جهان است. باتوجه به اهمیت اقتصادی و جایگاه ویژه خرما در صنعت کشاورزی کشور و لزوم استفاده از ارقام پربازده خرما برای افزایش سهم ایران در بازارهای بین المللی و ارزآوری برای کشور، اقدامات و کوشش های طولانی مدتی برای دستیابی به دانش فنی تولید خرمای مجول بوسیله جنین زایی غیرجنسی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی انجام شده که با به ثمر نشستن این تلاش ها، پژوهشگاه آمادگی دارد دانش فنی مربوطه را به سایر شرکتهای علاقمند نیز، منتقل کند. باتوجه به علاقمندی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به ستاندن دانش فنی و تجاری سازی آن، قراردادی برای انتقال و بهره برداری از دانش فنی تولید خرمای مجول بوسیله جنین زایی غیرجنسی با این سازمان به امضا رسید تا زمینه ساز تکثیر و استفاده از این رقم پربازده و اقتصادی خرما در این استان باشد. روش های مختلفی برای تکثیر نخل خرما وجود دارد که روش تکثیر جنسی (بذر) از زمان کاشت تا ظهور میوه حدود ۸ تا ۱۰ سال زمان می برد و در نهایت هم منجر به تولید درختانی با میوه نه چندان مرغوب می شود. اماروش تکثیر غیرجنسی با بهره گیری از پاجوش باتوجه به تولید درختانی مشابه پایه مادری و میوه هایی با همان کیفیت بر تکثیر جنسی برتری دارد با این وجود باتوجه به تعداد کم، متغیر و غیرقابل کنترل پاجوش های تولیدی در هر نخل، استفاده از این شیوه محدودیت های زیادی دارد؛ پس استفاده از تکنیک های ریزازدیادی خصوصاً روش جنین زایی غیرجنسی و اندام زایی مستقیم در مورد ارقام تجاری و بومی و همین طور ارقام نر از اهمیت خاصی برخوردارست. کاهش مدت زمان مورد نیاز برای تکثیر نهال ها، مقاومت بالا در مقابل عوامل بیماری زا، تکثیر ارقام ماده سالم تر و تولید انبوه پایه های نر پرگرده همچون مزایای تولید خرما به روش جنین زایی غیرجنسی است.

منبع: