تسهیل خدمات اینترنتی با هواپیمای خودران ژاپنی

سافت بانک ژاپن از ارتقای هواپیمای خورشیدی و خودران خود آگاهی داده است. افزایش ارتفاع پرواز این هواپیما سبب افزایش ذخیره انرژی خورشیدی و قابلیت های ارتباطی آن می شود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، این هواپیما که HAPSMobile نام دارد، یک پرواز آزمایشی را با موفقیت در نیومکزیکو به سرانجام رسانده است.
بر روی بال ۷۸ متری این هواپیمای پهن پیکر صفحات خورشیدی بزرگی برای دریافت انرژی خورشید و تبدیل آن به برق مورد نیاز برای حرکت هواپیما نصب شده است.
همچنین ۱۰ پروانه برای تسهیل حرکت بر روی بال های این هواپیما وجود دارد.
حداکثر سرعت این هواپیما به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت می رسد و هر یک از هواپیماهای مورد اشاره با پرواز مداوم می توانند منطقه ای به وسعت ۲۰۰ کیلومتر مربع را تحت پوشش خدمات اینترنت و سایر خدمات مخابراتی قرار دهند.
اولین هواپیما از این نوع به نام HAWK۳۰ در سال ۲۰۱۹ ساخته شد و مقرر است در آینده این محصول با هدف افزایش سرعت و زمان پرواز و نیز مساحت منطقه تحت پوشش به روز رسانی شود.