نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی: عملکرد جهاد دانشگاهی قابل قبول و دفاع است

به گزارش ربات کشاورز سیستان و بلوچستان نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جهاددانشگاهی تا بحال کارهای خوبی انجام داده و معدل و نمره ای که می توان به عملکرد جهاددانشگاهی داد، قابل قبول و قابل دفاع است.
دکترحبیب الله دهمرده در گفتگو با ایسنا، اضافه کرد: اگر امکانات بیشتری در اختیار این نهاد و متخصصانش قرار گیرد طبیعی است که فعالیت بیشتر و بهتری انجام بدهند و تابحال کارهای بزرگی به خصوص مسایلی که مورد نیاز کشور بوده انجام داده اند.
وی با اشاره به زمان تصدی استانداریش در کرمان و گرفتار اشکال شدن برخی از دستگاههای فیلتراسیون کارخانه مس، اظهار داشت: در آن زمان از جهاددانشگاهی درخواست کردیم که این فیلترها را درست کنند و با وجود اینکه کارسخت و مشکلی بود به خوبی انجام دادند، که این نمونه ای از کارهای بزرگی بوده که تابحال انجام داده اند.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز در مجلس شورای اسلامی افزود: باید امکانات در اختیار جهاد دانشگاهی بگذاریم و اگر دستگاهی مساله یا مشکلی دارد باید قراردادی تنظیم کند و از آنها بخواهند و مطمئن باشند که متخصصان این نهاد، موفق خواهند شد.
دکتر دهمرده خاطرنشان کرد: اگر به جهاددانشگاهی اعتماد نماییم و از آنها بخواهیم و به آنها مأموریت و امکانات بدهیم حتما با استفاده از متخصصان جهادی کارآمد، در مأموریت های واگذار شده موفق خواهند شد و این امر را از کارهایی که انجام داده و به موفقیت رسیده اند می توان فهمید.

منبع: