چهل سال با جهاد دانشگاهی، رئیس اداره میراث فرهنگی: آموزش ۷ رشته صنایع دستی بروجرد توسط جهاد دانشگاهی انجام می شود

به گزارش ربات کشاورز لرستان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بروجرد اظهار داشت: آموزش هفت رشته صنایع دستی بروجرد توسط جهاد دانشگاهی انجام می شود.
حجت الله یارمحمدی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: یکی از وظایف سازمان آموزش صنایع دستی با اولویت رشته های بومی و نیازمند آموزش است.
وی اشاره کرد: در این راستا دو قرارداد یکی با جهاد دانشگاهی واحد لرستان و یک قرارداد با شرکتی دیگر منعقد شده است که در قرارداد با جهاد دانشگاهی هفت رشته از صنایع دستی بروجرد آموزش داده خواهد شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بروجرد اشاره کرد: این رشته ها شامل ورشوسازی، قلم زنی مقدماتی و پیشرفته، آینه کاری، نقاشی روی شیشه و… بوده که در شهرستان صورت خواهد گرفت.
یارمحمدی افزود: در قرارداد دیگر با یک شرکت مقرر است سه رشته از صنایع دستی بروجرد آموزش داده شود.
وی بیان کرد: نزدیک به ۶۰ نوع صنایع دستی در بروجرد فعال بودند که هم اکنون حدود ۷۰ درصد آنها در شهرستان فعال می باشند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بروجرد افزود: فعال ترین صنایع دستی شهرستان صنایع فلز و صنعت ورشو سازی است.

منبع: