نرم افزار اکسل عامل تغییر نام ژن ها!

محققان به علت اصلاح خودکار نام برخی ژن ها در نرم افزار اکسل مجبور شده اند، آنها را تغییر دهند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از فیوچریسم، به نظر می آید برنامه «مایکروسافت اکسل» به دردسر بزرگی برای محققان حوزه ژنتیک تبدیل گشته است. از آنجائیکه نام برخی ژن ها مشابه تاریخ های روز و ماه است، این برنامه به صورت خودکار نام آنها را تغییر می دهد و به اختلال در مخازن اطلاعاتی منجر می شود. جالب آنکه به نظر می آید این یک مشکل فراگیر باشد و تأثیر زیادی بر تحقیقات انتشار یافته دارد. از آنجائیکه مایکروسافت این نرم افزار را فقط برای حل مشکل محققان ژنتیک آپدیت نمی کند، پژوهشگران مجبور شده اند نام ۲۷ ژن مانند «مارچ۱» (March۱) را تغییر دهند. این تغییرات طی یک سال انجام و راهنمای نام جدید ژن ها اخیرا انتشار یافته است. این درحالی است که اکسل در مورد اصلاح خودکار اطلاعات گسترده عمل می کند. از طرفی این اشتباهات باید باردیگر توسط محققانی که پژوهش را انجام داده اند، اصلاح شوند. همین مساله به ایجاد شکاف هایی در تحقیقات منجر می شود. طبق تحقیقی که در سال ۲۰۱۶ میلادی در ژورنال « ژنوم بیولوژی» انتشار یافته، حدود ۲۰ درصد از ۳ هزار و ۵۹۷ تحقیق حوزه ژنتیک دارای اشکالاتی مربوط به نرم افزار اکسل بودند.

منبع: