ضدعفونی کردن میوه ها و سبزیجات با دستگاه رومیزی

دستگاهی ساخته شده که با استفاده از اوزون میوه ها و سبزیجات را ضدعفونی می کند.
دریافت ۱۱ MB به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، شرکت «کنت»(Kent) دستگاهی ساخته که مواد غذایی را ضدعفونی می کند. این دستگاه رومیزی ضدعفونی کننده میوه و سبزیجات با استفاده از فناوری اوزون بدون مواد شیمیایی، مواد غذایی را پاکسازی می کند. در حقیقت این دستگاه با از بین بردن آفت کش ها یا مواد شیمیایی دیگری که هنگام حمل و نقل روی میوه ها و سبزیجات یافته می شود، آنها را ضدعفونی می کند. دستگاه مذکور می تواند هرگونه ویروس یا باکتری را که با لمس به دست منتقل می شود را از بین ببرد.

منبع: