بدون انتشار گازهای گلخانه ای؛ آمونیاک سوخت هواپیما می شود

پژوهشگران انگلیسی قصد دارند آمونیاک را جایگزین سوخت جت در هواپیما کنند. بدین سان از انتشار گازهای گلخانه ای کاهش می یابد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیلی میل، احیانا تا چند سال دیگر هواپیماهایی که گاز گلخانه ای منتشر نمی کنند در آسمان پرواز خواهند کرد. برای این منظور پژوهشگران انگلیسی مشغول توسعه فناوری هستند که با کمک آنها هواپیما بجای سوخت جت از آمونیاک برای پرواز استفاده می نماید. بطور دقیق تر شرکت «ری اکشن انجینز» و شورای تاسیسات علم و فناوری انگلیس قصد دارند آمونیاک را جایگزین سوخت جت کنند. آمونیاک برخلاف سوخت جت که با تاکید بر کراسین تولید می شود، خطر آتش زایی کمتری دارد برای اینکه برخلاف سوخت جت به آسانی نمی سوزد. همین طور می توان آنرا مانند سوخت معمولی جت در بال های هواپیما ذخیره کرد. برای آنکه آمونیاک در محفظه احتراق بسوزد، باید با هیدروژن ترکیب شود. هیدروژن را می توان به وسیله گرما و کاتالیزور از خود آمونیاک آزاد کرد. بدین سبب پژوهشگران پیشنهاد می کنند از یک مبدل حرارتی برای گرم کردن مسیر سوخت در موتور استفاده گردد. بعد از آن نیز از یک راکتور برای تجزیه آمونیاک به هیدروژن و نیترون استفاده می شود. مخلوط سوخت را می توان برای روشن کردن موتور به کار برد. تنها مواد دور ریز این پروسه نیتروژن، بخار آب و شاید برخی اکسیدهای نیتروژن باشد. البته با بهره گیری از مقدار بیشتری آمونیاک می توان اکسیدهای نیتروژن را از گزوز حذف نمود. جیمز بارتون از شرکت «ری اکشن انجینز» می گوید: این سوخت می تواند گازهای گلخانه ای حاصل از سوختن خودرا کم کند. در کنار این موارد جهت استفاده از آمونیاک بجای سوخت معمول جت، فقط باید تغییرات کوچکی در موتور ایجاد کرد و بدین سبب نیازی نیست شرکت های هواپیمایی ناوگان خودرا جایگزین کنند. البته باید در نظر داشت تراکم انرژی آمونیاک کمتر از سوخت جت است و بدین سبب هواپیمایی که با آن پرواز می کند، مسافت کمتری را می تواند طی نماید. با این وجود در مقایسه با سوخت های حافظ محیط زیست دیگر، عملکرد آمونیاک از بقیه بهتر است برای اینکه ارزانتر از هیدروژن و باتری های برقی است.