عضو كمیته علمی مقابله باكرونا: ۲ داروی گیاهی برای تسكین بیماران سرپایی كرونا مجوز گرفتند

عضو كمیته علمی مبارزه به كرونا با اشاره به اینكه ۲ داروی گیاهی برای تسكین بیماران سرپایی كرونایی مجوز گرفتند، اظهار داشت: تجویز این داروها الزامی نیست ولی اثربخشی تسكینی دارند.
دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: تابحال علاوه بر داروهایی که مورد بررسی قرار گرفتند تا اثر بخشی آنها روی درمان و تسکین بیماری کرونا تأیید شود، داروهای گیاهی هم مورد ارزیابی قرار گرفتند. وی با اشاره به اینکه اخیرا ۲ شربت گیاهی از جانب سازمان غذا و دارو مجوز تولید دریافت کرده اند، بیان نمود: بعضی از داروها اثربخشی تسکینی دارند که این دو داروی گیاهی هم بنابراین تجویز خواهند شد. به قول عضو کمیته علمی مقابله با کرونا، حالا با این دریافت مجوز، پزشکان می توانند این ۲ دارو را برای افرادی که کرونای آنها مثبت شده و سرفه می کنند تجویز کنند البته تجویز آنها الزامی نیست. وی تصریح کرد: این داروهای گیاهی تسکین دهنده بیماری وارد پروتکل درمانی شده اند و برای افرادی که احتیاج به بستری ندارند، مورد استفاده قرار می گیرد.