عکاسی از مایعی که شبیه جامد رفتار می کند

ربات کشاورز: پژوهشگران با بهره گیری از دوربینی که هزار فریم در هرثانیه ثبت می کند از مایعی عکاسی کردند که مانند جامد رفتار می کند.
به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از انگجت، دوربین هایی با سرعت بالا برای ثبت رویدادهای پنهان کارآمد هستند. درهمین راستا تعدادی از محققان با بهره گیری از دوربینی که در هر ثانیه هزار فریم ثبت می کند، حالتی را ثبت کردند که طی آن یک مایع مانند جامد رفتار می کند. برای این منظور پژوهشگران مایعی شامل نشاسته ذرت و آب را درون یک سلول باریک و تحت فشار هوا قرار دادند. در نتیجه این امر وضعیت (Discontinuous Shear Thickening ) یا DTS به وجود آمد. طی وضعیتDTS غلظت مایع بیشتر می شود و ترک هایی شبیه جامد در آن به وجود می آید. پژوهشگران دانشگاه سوانزی این پژوهش را انجام داده اند. آنها معتقدند این رویداد به پیشرفت هایی در مهندسی کمک می نماید. پژوهشگران از الان امیدوارند تا با بهره گیری از حالت DTS زره های نرم، سرعت گیرهای دینامیکی و محصولات دیگری بسازند که خاصیت های آنها برحسب نیاز تغییر می کند.

منبع: