نتایج نظرسنجی از شهروندان کیش نشان داد مهمترین نگرانی مردم کیش از ادامه شیوع ویروس کرونا، مشکلات اقتصادی می باشد

به گزارش ربات کشاورز طرح نظرسنجی با هدف بررسی «نگرش کیشوندان به شیوع کرونا و نتایج ناشی از شیوع این ویروس» به سفارش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش و مؤسسه علوم و فنون کیش در مرداد ۱۳۹۹ توسط ایسپا اجرا شده است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا و به نقل از روابط عمومی ایسپا، جامعه آماری نظرسنجی شامل کلیه افراد بالای ۱۸ سال که در جزیره کیش زندگی میکنند، بود و تعداد نمونه ۶۰۱ نفر و شیوه گردآوری اطلاعات مصاحبه تلفنی بوده است.
از هر ۱۰ شهروند کیش، ۸ نفر ویروس کرونا را به میزان زیاد خطرناک می داند
۳۲.۳ درصد از پاسخگویان گفته اند در مقایسه با دو سه ماه قبل اخبار مربوط به کرونا را کمتر دنبال میکنند. در مقابل ۳۰.۱ درصد اخبار این حوزه را بیشتر از قبل پیگیری میکنند.
خوداظهاری پاسخگویان نشان میدهد میزان پیگیری اخبار مربوط به کرونا در بین زنان بیشتر از مردان نسبت به ماههای قبل کاهش یافته است. ۸۰.۳ درصد کیشوندان ویروس کرونا را به میزان زیاد یا خیلیزیاد خطرناک میدانند. ۷.۲ درصد در این خصوص نظر بینابین دارند و ۱۱.۲ درصد خطر ناشی از این ویروس را در حد کم یا بسیار کم ارزیابی میکنند.
۵۶.۹ درصد کیشوندان به میزان زیادی نگران ابتلای خود یا اعضای خانواده شان به ویروس کرونا هستند؛ در مقابل ۲۷.۶ درصد گفته اند نگرانی کمی در این خصوص دارند. ارزیابی کیشوندان از محدودیتهای اعمال شده در جزیره نشان میدهد ۴۳.۱ درصد موافق ادامه محدودیتهای اعمال شده در کیش و در مقابل ۵۰.۳ درصد مخالف ادامه اعمال محدودیتها بوده و خواستار بازگشایی مراکز تفریحی و تجاری هستند.
همینطور ۹۸.۶ درصد کیشوندان با الزامی شدن استفاده از ماسک در فضاهای عمومی موافق یا بسیار موافق می باشند.
شهروندان کیش نگران مشکلات اقتصادی هستند
۷۳.۷ درصد کیشوندان به میزان زیاد یا خیلی زیاد نگران مشکلات اقتصادی پیش روی خانواده شان در ماههای آینده هستند.
بر طبق این نظرسنجی، شیوع کرونا بر کار ۶۴.۱ درصد افراد نمونه تاثیر اقتصادی منفی زیادی داشته است. همینطور کرونا بر کار ۱۶.۶ درصد تاحدودی تاثیر منفی داشته است و ۱۳ درصد گفته اند این امر تاثیر منفی کمی بر کارشان داشته است. ۵.۵ درصد پاسخگویان هم اصلاً تاثیر اقتصادی مخربی را از این حیث بر کارشان احساس نکرده اند.
از طرفی افرادی که در فعالیت های خصوصی شاغل هستند بیشتر از افراد شاغل در نهادهای دولتی تاثیر اقتصادی منفی را تجربه کرده اند. ۱۷.۸ درصد شاغلان گفته اند اصلاً فعالیت شغلی آنها به روال پیش از کرونا بر نگشته است.
۴۹.۵ درصد به میزان کمی فعالیتشان به روال سابق برگشته و ۱۶.۸درصد تا حد زیادی به روال کاری پیش از کرونا برگشته اند.
مهمترین مشکلات خانواده ها در صورت ادامه ویروس کرونا و شرایط فعلی، مشکلات اقتصادی ساکنین جزیره کیش است. ۵۹.۸ درصد افراد گفته اند مشکلات اقتصادی و امرار معاش از مهمترین مسائلی است که در صورت ادامه روند انتشار کرونا با آن مواجه خواهند بود.
نمره قابل قبول کیشوندان به عملکرد نهادهای محلی در مقابله با کرونا
۲۸.۲ درصد کیشوندان امیدوارند تا چندماه آینده گردشگری جزیره رونق باردیگر بگیرد. در مقابل ۴۷.۹ درصد امیدی به بهبود شرایط در چندماه پیش رو ندارند. ۵۱.۹ درصد معتقدند دولت در پشتیبانی از کسب و کارهای حوزه گردشگری مهمترین کاری که میتواند انجام دهد عرضه تسهیلات با بهره پایین است و ۲۸.۵ درصد گفته اند دولت بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی صاحبان کسب و کار را به تعویق اندازد.
کیشوندان ارزیابی نسبتاً خوبی از عملکرد نهادهای محلی در مقابله با کرونا دارند. ۵۰.۱ درصد آنان گفته اند از عملکرد نهادهای محلی در مقابله با کرونا در حد زیاد یا خیلی زیاد رضایت دارند. در مقابل ۲۶.۵ درصد رضایت کم یا بسیار کم و ۲۲.۱ درصد نظر بینابین داشته اند. در مجموع نمره رضایت افراد از عملکرد نهادهای محلی در بازه یک تا پنج ۳.۳۱ است.

منبع: