برای کمک به شرایط سالمندان؛ هوش مصنوعی و امواج رادیویی سالمندان را رصد می کنند

دستگاهی ابداع شده که امواج رادیویی در اتاق منتشر می کند و با بهره گیری از هوش مصنوعی حرکات سالمندان را بدون نیاز به دوربین رصد می کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیلی میل، به زودی می توان یک ابزار رادار مانند که می تواند بدون استفاده از دوربین حرکات افراد در سراسر روز را رصد کند، در خانه های سالمندان به کاربرد تا در صورت زمین خوردن افراد به کادر درمان هشدار دهد. تعدادی از محققان دانشگاه MIT این فناوری را ابداع نموده اند. آنها ادعا می کنند هدف تحقیق آنها ایجاد دستگاهی بوده که بدون تماس فیزیکی حرکات افراد را ردیابی کند. در این فناوری یک سنسور روی دیوار نصب می شود و بطور مداوم پالس های ضعیف امواج رادیویی ارسال می کند و هنگامیکه امواج به فرد یا شی برخورد می کنند، به سمت سنسور برمی گردند. سنسور مذکور می تواند اطلاعات درباره محیط را از موج دریافت و تحلیل کند و تشخیص دهد فرد در اتاق چه کاری انجام می دهد. بگفته پژوهشگران این پروسه به ایجاد یک تاریخچه از حرکات هر فرد منجر می شود و در صورتیکه یکی از ساکنان خانه سالمندان زمین بخورد یا برای مدتی طولانی حرکت نکند، به کادر درمان اطلاع رسانی می شود. دستگاه امواج رادیویی حرکات دقیق هر فرد در اتاق را اندازه گیری می کند و اطلاعات را به فرمتی گزارش می کند که فقط برای کامپیوتر قابل درک است. پژوهشگران معتقدند این روند به حفظ حریم شخصی افراد کمک می نماید وهیچ کس نمی تواند ببیند آنها در اتاق شخصی خود چه فعالیتی انجام می دهند. دینا کتابی محقق ارشد این پژوهش می گوید: این دستگاه بسیار دقیق است و می تواند نشان دهد فرد کتاب می خواند، ژاکتش را در می آورد یا حتی روی صندلی راحتی خوابش برده است. این سیستم از هوش مصنوعی برای خوانش امواج رادیویی استفاده می نماید که سنسور آنها را برمی گرداند. علاوه برآن سیستم از نقشه دقیق اتاق برای تعیین رویدادهایی که در آن اتفاق می افتد نیز بهره می گیرد.