پس از عدم ایجاد عوارض در بدن؛ نتایج موفقیت آمیز واکسن کرونای روسیه در لنست منتشر گردید

به گزارش ربات کشاورز واکسن کووید ۱۹ روسیه در آزمایش بالینی اولیه در بدن ۷۶ شرکت کننده عوارض شدیدی به وجود نیاورده و به تولید آنتی بادی منجر گردیده است. این نتایج در نشریه لنست انتشار یافته است.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از پرس اسوسیشن، نتایج اولیه آزمایش بالینی واکسن کووید ۱۹ روسیه نشان داده است بعد از تزریق آن هیچ عوارض شدیدی در بدن دریافت کنندگان به وجود نیامده است. همینطور این واکسن به ایجاد واکنش ایمنی در بدن آنها منجر گردیده است. بر اساس گزارش ۲ فاز اولیه آزمایش بالینی واکسن کرونای روسیه روی ۷۶ دریافت کننده، ۲فرمول خاص از این واکسن دو مرحله ای ایمنی مناسبی دارد و بعد از ۴۲ روز تزریق هیچ عارضه جانبی شدیدی در داوطلبان رصد نشد. نتایج آزمایش بالینی واکسن کووید ۱۹ روسیه در نشریه لنست انتشار یافته و نشان داده است بعد از ۲۱ روز آنتی بادی در بدن تمام شرکت کنندگان به وجود آمد. نتایج ثانویه این آزمایش بالینی هم از آن حکایت می کند که واکسن در ۲۸ روز واکنش سلول های تی (T) را به وجود می آورد. این تحقیق یافته های دوفاز کوچک ۱/۲ آزمایش بالینی واکسن را در بردارد که ۴۲ روز طول کشیده است. یکی از این آزمایش ها فرمول واکسن منجمد و دیگری شامل فرمول واکسن لیوفیلیزه را بررسی نموده است. فرآیند لیوفیلیزه در حقیقت خشک کردن انجمادی است که از آن برای افزایش مدت نگهداری مواد غذایی و دارویی و همینطور آسان کردن حمل و نقل آنها استفاده می شود. پیشبینی می شود از فرمول منجمد واکسن برای واکسیناسیون وسیع از راه زنجیره های فعلی تأمین ذخایر واکسن در جهان استفاده گردد. واکسن لیوفیلیزه هم برای مناطق دورافتاده توسعه می یابد چونکه ماندگاری بیشتری دارد و می توان آنرا در دمای ۲تا۸ درجه سانتیگراد نگهداری کرد. این واکسن دو مرحله ای شامل دو وکتور آدنو ویروس می باشد که برای تولید پروتئین اسپایک SARA-CoV-۲ اصلاح شده اند.

منبع: