راه اندازی راکتور هسته ای جدید پاکستان با فناوری چینی

به گزارش ربات کشاورز پاکستان جهت راه اندازی یک واحد جدید معروف به کی ۲ در نیروگاه هسته ای کراچی برای نخستین بار از فناوری پیشرفته چینی معروف به هائولونگ وان بهره گرفته است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از سی جی تی ان، آزمایش های گرمایی واحد کی ۲ نیروگاه هسته ای کراچی با همکاری شرکت ملی هسته ای چین انجام شده است.
با استفاده از این تکنولوژی، فرایندهایی همچون سوخت گذاری هسته ای و هم تولید برق با سرعت و دقت و ایمنی بیشتری صورت می گیرند. موفقیت آزمایش گرمایی جدید در این نیروگاه راه را برای شبیه سازی برخی فعالیتهای هسته ای در نیروگاه کراچی هموار می کند و امنیت نصب تجهیزات جدید را پیش از سوخت گذاری هسته ای تضمین می نماید.
انجام تست حرارتی مذکور به معنای کنترل دقیق کیفیت سیستم خنک کننده نیروگاه، کیفیت پوشش لوله ها و اطمینان از کیفیت طراحی آنهاست.
فناوری هائولونگ وان که به HPR۱۰۰۰ هم شهرت یافته، تاکنون در شش نیروگاه هسته ای در چین و خارج از این کشور مورد استفاده قرار گرفته تا کیفیت و امنیت فعالیتهای انجام شده در آنها تضمین شود. این فناوری نخستین بار در واحد ۵ نیروگاه هسته ای فیوجینگ چین مورد استفاده قرار گرفت.