معاونت علمی و فناوری اعلام کرد؛ ایران در جمع ۱۰۰ خوشه برتر علم و فناوری جهان قرار گرفت

به گزارش ربات کشاورز معاونت علمی و فناوری اعلام نمود: ایران موفق به دریافت رتبه ۴۳ از ۱۰۰ خوشه برتر علم و فناوری در سطح جهان (برای سومین بار مستمر) شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، رتبه ۹ مناطق (خوشه های) برتر علم و فناوری در کشورهای با درآمد متوسط (در حال توسعه نوظهور) به تهران رسید. سازمان جهانی مالکیت فکری هر سال مبادرت به تدوین گزارشی درباب وضعیت نوآوری در سطح جهان می کند. عنوان آن «شاخص جهانی نوآوری» است. در این گزارش، سطح نوآوری در مناطق و کشورهای گوناگون اندازه گیری و مقایسه می شود. برای این اندازه گیری مواردی مانند پیچیدگی کسب وکار، سطح هزینه های آموزش و خروجی های خلاقانه در اقتصاد در نظر گرفته می شود. گزارش شاخص جهانی نوآوری از سال ۲۰۱۷ به بعد، در بخشی با عنوان «رتبه بندی خوشه های برتر علم و فناوری» به معرفی ۱۰۰ خوشه برتر علم و فناوری در سطح کشورها پرداخت.
این رتبه بندی با اندازه گیری عملکرد نوآوری در سطح منطقه ای (فراتر از چارچوب اقتصاد ملی کشورها) و مبتنی بر توزیع مکانی کارهای نوآورانه صورت می گیرد. بدین سان که ۱۰۰ منطقه نوآوری با بیشترین پویایی در کارهای علمی و فناورانه معرفی شده اند. منطق گزارش شاخص جهانی نوآوری برای ارائه این لیست، شناسایی و تمرکز بر مناطقی است که تراکم بالاتری در تعداد مخترعان و نویسندگان منتشرات علمی دارند. گزارش ۲۰۲۰ شاخص جهانی نوآوری حرف های خوبی برای کشورمان دارد. تهران رتبه ۹ مناطق (خوشه های) برتر علم و فناوری در کشورهای با درآمد متوسط(در حال توسعه نوظهور) را دریافت کرد و بالاتر از شهرهایی مانند برلین (رتبه ۴۴)، زوریخ (۴۹)، بنگلور (۶۰)، دهلی (۶۷)، لوزان (۸۹)، وین (۷۰)، استانبول (۵۱)، سائوپولو (۶۱)، آنکارا (۸۸) و بمبئی (۹۸) قرار گرفت. در رتبه بندی سال ۲۰۲۰، منطقه توکیو-یوکوهاما ژاپن مانند سال قبل رتبه نخست را به خود اختصاص داد که ناشی از عملکرد بسیار عالی این منطقه در ثبت پتنت است. در مجموع لیست مناطق برتر سال ۲۰۲۰ نسبت به سال های قبل تغییر زیادی نداشته که به سبب محاسبه مناطق برمبنای عملکرد تجمعی آنها در بازه زمانی ۵ ساله است. این امر دلالت بر این واقعیت دارد که مناطق نوآور بعد از شکل گیری در بازه های زمانی نسبتاً بلند مدت، ثبات زیادی در حفظ وضعیت نوآورانه خود دارند.
همین طور دریافت رتبه ۴۳ از ۱۰۰ خوشه برتر علم و فناوری در سطح جهان (برای سومین بار مستمر) و ۳ رتبه بهبود در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از موارد دیگری است که در این گزارش به آن اشاره شده است. برزیل، چین، هند، ایران، روسیه و ترکیه تنها کشورهای در حال توسعه و نوظهوری هستند که در میان ۱۰۰ خوشه برتر علم و فناوری جهان قرار گرفته اند

منبع: