یک مسئول: کاهش وابستگی به وام از خاصیت های طرح توسعه ملی مشاغل خانگی است

به گزارش ربات کشاورز مرکزی معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: یکی از خاصیت های طرح توسعه ملی مشاغل خانگی کاهش وابستگی به وام بوسیله توانمندسازی افراد دارای مهارت است.
نگین براتی درباب طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: استان مرکزی جزو استان های پایلوت اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی نبوده است.
وی درباب نقش جهاد دانشگاهی در اجرای این طرح اظهار داشت: جهاد دانشگاهی بعنوان یک نهاد توسعه ای پیاده سازی طرح را بر عهده داشته و از طرف وزارت تعاون، وظیفه مطالعات فاز اول طرح شامل نیازسنجی، مزیت سنجی و ظرفیت سنجی مشاغل خانگی مبتنی بر الگوی توسعه مشاغل خانگی به جهاد دانشگاهی محول شده است.
براتی اضافه کرد: این نهاد با بهره بردن از توان پژوهشی خود و با همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانها و سایر دستگاه های ذیربط استانی و ملی، فاز مطالعاتی طرح را به پایان رسانده و آمادگی خودرا جهت شروع فاز دوم و سوم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که شامل ثبت نام از متقاضیان، غربالگری، راستی آزمایی، ارائه آموزش ها و مشاوره های عمومی و تخصصی و اتصال به بازار است را به وزارت تعاون اعلام نموده است.
وی درباب روش اجرای این طرح در دوران کرونا اظهار نمود: رعایت پروتکل های بهداشتی در مشاوره ها، استعداد یابی و انجام آموزش ها به صورت مجازی و تولید محتوا خواهد بود و بازاریابی محصولات و عرضه آنها بوسیله بازارهای الکترونیکی و به صورت مجازی صورت خواهد گرفت.
براتی با اعلان اینکه سهم استان مرکزی از اجرای این طرح دو هزار نفر است، اظهار داشت: ارائه آموزش و مشاوره به صاحبان مشاغل خانگی جهت دریافت گواهینامه کیفیت محصولات خانگی تولید شده برمبنای استانداردها، هدایت و مشاوره صاحبان مشاغل خانگی به ارتقاء کمیت و کیفیت محصولات و بسته بندی، اتصال به شرکت های پیشرو و بنگاههای بالادستی، برند سازی و در نهایت افزایش صادرات غیر نفتی از حمایت هایی است که از فعالان مشاغل خانگی در چارچوب این طرح صورت می گیرد.
وی ادامه داد: یکی از خاصیت های طرح توسعه ملی مشاغل خانگی کاهش وابستگی به وام بوسیله توانمند سازی افراد دارای مهارت است و متقاضیان مشاغل خانگی که به دنبال دریافت تسهیلات هستند، باید در سایت وزارت کار ثبت نام کنند.
وی درباب وظیفه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امتداد اجرای این طرح اظهار داشت: این اداره کل مسئولیت نظارت دقیق بر اجرا و پیاده سازی طرح در فازهای مختلف را بر عهده دارد.

منبع: