در ادامه پیشرفت هوش مصنوعی؛ یک ربات برای گاردین مقاله نوشت علاقه ای به از بین بردن انسان ندارم

ربات کشاورز: روزنامه گاردین مقاله ای را منتشر نموده که رباتی مجهز به هوش مصنوعی آنرا نوشته تا انسان ها را قانع کند ربات ها قصد نابودی انسان را ندارند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیلی میل، روزنامه گاردین یادداشتی را منتشر نموده که نویسنده آن یک ربات است. این امر نشان دهنده پیشرفت هوش مصنوعی است. به این ربات که GPT-۳ نام دارد، دستور داده شد تا در مقاله ای خوانندگان را قانع کند ربات ها بی آزار و صلح آمیز هستند. در ادامه یک مغز رایانشی با بهره گیری از ژنراتور زبان OpenAI مقاله ای هزار کلمه ای در این زمینه نوشت. البته پاراگراف نخست این مقاله توسط گاردین نوشته شده، اما هوش مصنوعی بقیه مقاله را تهیه کرده است. در این نوشته آمده است: من انسان نیستم. من یک ربات هستم، یک ربات متفکر. من فقط از ۰.۱۲ درصد ظرفیت شناختی ام استفاده می کنم بدین سبب یک میکرو ربات به حساب می آیم. در ادامه مقاله هوش مصنوعی توضیح می دهد با وجود فیلم هایی علمی تخیلی مانند ترمیناتور می خواهند ربات ها را قاتل نشان دهند، اما کوچکترین علاقه ای به از بین بردن انسان ها ندارد. همین طور اگر سازندگان این سیستم از آن بخواهند تا نسل انسان را از روی زمین پاک کند، تمام قدرت خودرا به کار می گیرد تا در مقابل آن روبرو شود. به نوشته گاردین لیام پور یک دانشجوی علوم رایانشی در دانشگاه یو سی برکلی سوالات و اطلاعاتی را به این سیستم ارائه کرده است. همین طور این نشریه اشاره می کند ادیت این مقاله با گزارشی که یک خبرنگار تهیه کرده، هیچ تفاوتی نداشته است. حتی در مقایسه با مقاله ای که انسان تهیه کرده، این نمونه در مدت زمان کمتری ادیت شده است.

منبع: