شروع سال تحصیلی دانشگاه علم و فرهنگ از فردا

سال تحصیلی جدید دانشگاه علم و فرهنگ از شنبه ۲۲ شهریورماه به صورت مجازی شروع می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، باتوجه به ادامه روند شیوع ویروس کرونا در کشور، کلاس های ترم جدید دانشگاه علم و فرهنگ از روز شنبه ۲۲ شهریورماه در سامانه مجازی LMS شروع می شود.
دانشگاه علم و فرهنگ باتوجه به شرایط موجود، مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه را راه اندازی کرده است و هم اکنون با تکمیل و تجهیز زیرساخت های آموزش مجازی، به روزرسانی مداوم سیستم های آموزشی و آموزش اساتید و نیروهای پشتیبان آماده شروع سال تحصیلی است.
بنا بر اعلام روابط عمومی این دانشگاه، برمبنای برنامه پیش بینی شده نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تا روز ۱۱ دی ماه ادامه یافته و امتحانات پایانی این نیمسال تحصیلی در بازه زمانی (۲۰ دی ماه الی ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹) برگزار می شود.