درمان دیستروفی ماهیچه ای با دستکاری ژنتیک

به گزارش ربات کشاورز دیستروفی ماهیچه ای یک بیماری غیر قابل درمان است که سبب تخریب یا اختلال در رشد بافت های ماهیچه ای می شود ولی با استفاده از روش دستکاری ژنتیک می توان با آن مقابله نمود.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، از روش دستکاری ژنتیک کریسپر تاکنون برای درمان یا کاهش اثرات مخرب برخی بیماری ها استفاده شده است. چونکه با این روش می توان تغییراتی در دی ان ای انسان ها انجام داد تا دی ان ای های معیوب حذف یا اصلاح شوند. این دفعه محققان دانشگاه کالیفرنیا از این روش دستکاری ژنتیک برای تغییر دادن آر ان ای ها به جای دی ان ای ها بهره برده اند.
استفاده از این روش تازه باعث نابودی برخی مولکول های سمی و کاهش تجمع آنها در بدن شده است. این دستاورد تازه علمی راه را برای درمان دیستروفی ماهیچه ای و کاهش مشکلات ناشی از آن هموار می کند.
ار ان ای ها در بدن مانند یک سرویس ارتباطی و مخابراتی عمل می کنند و اطلاعاتی را در مورد ژن های بدن به سلول های عامل تولید پروتئین منتقل می کنند و از این طریق به مدیریت فرآیند مذکور کمک می کنند. اگر ار ان ای از الگوی درستی تبعیت نکند، تجمع پروتئین ها و برخی مواد دیگر در نقاط نامناسبی از سلول های بدن رخ می دهد و در نتیجه اختلال هایی مانند اوتیسم و سرطان در بدن رخ می دهد.
در عین حال روش دستکاری ژنتیک کریسپر، از راه هدایت آنزیمی به نام Cas۹ به برش دی ان ای های معیوب و غیرفعال سازی ژن های آنها کمک کرده و انتظار می رود شبیه سازی این فرآیند مقابله با دیستروفی ماهیچه ای را هم تسهیل کند.