الگورتیم ضد تصادف برای خودرو های خودران طراحی شد

به گزارش ربات کشاورز محققان آلمانی الگوریتمی برای خودرو های خودران توسعه داده اند که ضدتصادف است و با فرض آنکه بقیه رانندگان هم درست رانندگی کنند، از هرگونه برخوردی جلوگیری می کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیلی میل، محققان ادعا می کنند الگوریتمی ساخته اند که تا زمانیکه رانندگان در جاده مسئولیت پذیرانه رانندگی می کنند، خودرو های خودران را ضد تصادف می کند. محققان آلمانی با استفاده از اطلاعاتی که از خودرو های واقعی و آزمایش های شبیه سازی شده رایانشی جمع آوری کردند، این الگوریتم را توسعه داده اند. اگر فرض نماییم رانندگان خودرو ها قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند، این الگوریتم می تواند رویدادهای غیر مترقبه مانند ظهور ناگهانی موتورسواران را در نظر بگیرد و از تصادف جلوگیری کند. این در شرایطی است که فقط هنگامیکه بتوان به ایمن رانندگی کردن افراد اعتماد کرد، استفاده از خودرو های خودران فراگیر می شود. ازاین رو آموزش به خودرو های خودران برای پاسخگویی به موقعیتهای منحصر به فرد با توانایی انسان اهمیت زیادی دارد. این تحقیق در نشریه «نیچر ماشین اینتلیجنس» انتشار یافته و در مقدمه آن آمده است: «روش ما یک لایه امنیتی برای چهارچوب های برنامه ریزی حرکتی موجود است که مسیرهایی برای تردد وسایل نقلیه خودران تعیین می کند. مزایای این روش در سناریوهای شهری نشان داده شده که در ترافیک واقعی ثبت شده است. باید توجه داشت حتی هنگامیکه خودروی خودران از یک ابزار برنامه ریزی مسیر استفاده می نماید، هرچند آگاهی دقیقی از دیگر خودرو های حاضر در ترافیک ندارد، اما بازهم مسیرهای ایمن را انتخاب می کند. نتایج تحقیق ما نشان داده است روش های تایید مسیر به صورت آنلاین ما تا حد زیادی از تعداد تصادف های جاده ای می کاهد. در حقیقت این الگوریتم تضمین می نماید که وسیله نقلیه خودران بدون در نظر گرفتن مسیر برنامه ریزی شده برای حرکت، عامل تصادف نمی گردد. الگوریتم مذکور با فرض اینکه رانندگان دیگر قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند، در صورت وقوع یک حادثه ناگهانی می تواند طوری محاسبه کند تا کنار بکشد و از تصادف اجتناب کند.