رئیس واحد عنوان کرد: آمادگی آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاددانشگاهی برای جمع آوری و بی خطرسازی پسماندهای عفونی اراک

مرکزی رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی از آمادگی آزمایشگاه معتمد محیط زیست این نهاد برای جمع آوری و بی خطرسازی پسماندهای عفونی اراک آگاهی داد.
مسعود شهرجردی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: باتوجه به تخصصی که این آزمایشگاه از آن برخوردار است، به خوبی می تواند به این حوزه ورود کرده و در این بخش خدمت رسانی کند.
وی با اعلان اینکه میزان پسماندهای عفونی مطب ها، پاراکلینیک ها، درمانگاه ها و… قابل توجه است، اظهار نمود: دفع این پسماندها در حالتی که بی خطر نشده اند می تواند علاوه بر آلوده کردن خاک موجب آلوده شدن زباله های عادی نیز شده و هزینه های بهداشتی و درمانی بسیاری را به شهر تحمیل کند.
شهرجردی با تاکید بر اینکه عدم مدیریت این حوزه اساسا هزینه های بسیاری را علاوه بر هزینه درمان بر دوش شهر می گذارد، اضافه کرد: خوشبختانه باتوجه به برخورداری بیمارستان ها از اتوکلاو مشکلی درباب بی خطرسازی پسماندهای آنها وجود ندارد، اما وقتی پسماندهای عفونی بی خطر نشده مطب ها همراه با پسماندهای بی خطر بیمارستان ها دفع می شود، در واقع تمامی زحمات و هزینه هایی که برای بی خطرسازی زباله های بیمارستانی صورت گرفته به هدر می رود.
وی با تاکید بر اینکه اینکار باید به مجموعه های متخصص سپرده شود و آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهاد دانشگاهی بواسطه تخصصی که در حوزه محیط زیست دارد می تواند به خوبی از عهده اینکار برآید، اظهار نمود: ما می توانیم در این عرصه نیز همچون دیگر حوزه ها خدمات خوبی را به مردم استان ارائه دهیم.
شهرجردی با تاکید بر اینکه پسماند عفونی یک معضل بسیار بزرگ در اراک است، اظهار داشت: جمع آوری و بی خطرسازی این پسماندها باید توسط یک مجری در چارچوب قرارداد با مطب ها به انجام برسد و نهادهای ذیربط ناظر عملکرد این مجموعه را بررسی نمایند.