معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی کشور تاکید کرد ضرورت همگرایی برای تسریع در بازسازی ساختمان لطمه دیده جهاددانشگاهی فارس

ربات کشاورز: فارس معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی کشور بر ضرورت نگاه همگرایانه مسئولان فارس برای تسریع در بازسازی ساختمان لطمه دیده مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز تاکید نمود.
دکتر سید محمدجواد شوشتری در حاشیه بازدید از ساختمان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز که در حوادث آبانماه ۹۸ گرفتار لطمه جدی شد، در گفت و گو با ایسنا بیان کرد: بااینکه اتفاق نامیمونی حادث شد اما همکاران ما در مجموعه جهاددانشگاهی فارس از این فرصت استفاده بهینه کردند و زیباسازی و بازسازی مطلوبی در شأن یک کار فرهنگی، آموزشی و هنری انجام دادند که جای تقدیر دارد.
او افزود: متاسفانه سالن آمفی تئاتر این مرکز که پتانسیلی برای شیراز محسوب می شد و به قسمتی از نیازهای استان پاسخ می داد، در جریان این حوادث مورد حمله آشوب کنندگان قرار گرفت و خاکستر شد.

معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی کشور اشاره کرد: مسئولان استان فارس به این امر واقف هستند که وجود این سالن تا چه میزان نیازهای فرهنگی، هنری و اجتماعی یک منطقه نسبتا متوسط شهر را برآورده می کند، پس همه تلاش ما این است که با کمک سرمایه گذار و خیر، مبادرت به بازسازی هرچه زودتر این سالن شود.
شوشتری افزود: باتوجه به گرانی امر نوسازی و افزایش قیمت های روزانه، عزممان جزم است تا این ساختمان را به حالت سابق برگردانیم.
او اشاره کرد: حادثه آبانماه و آتش سوزی این مجموعه، اتفاق ناخواسته ای بود که یکی از همکاران جهادگرانمان را گرفتار لطمه بسیار جدی کرد و بااینکه همکاران ما در استان فارس همه تلاششان کردند که اتفاقی نیفتد اما لطمه هایی تحمیل شد که نه بیمه آنرا قبول می کند و نه از بودجه های بحران، ردیفی برای بازسازی این مرکز تخصیص یافته است.
معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی کشور افزود: بعد از حادثه و کارشناسی های انجام شده، خسارت ۱۰ میلیارد تومانی برای بازسازی ساختمان برآورد شد اما با افزایش قیمت ها و گرانی بازسازی و نوسازی، این مبلغ بالاتر رفته است.

شوشتری اظهار داشت: این حادثه در انتهای فصل بودجه این اتفاق حادث شد و پیش از آن بودجه پیشنهادی را به دولت داده بودیم و به ناچار در کنار برخی بودجه ها رقمی کمتر از یک میلیارد تومان برای بازسازی این ساختمان اختصاص یافت.
وی همینطور با اعلان اینکه ۸۰ درصد از بودجه جهاددانشگاهی از محل درآمدهای داخلی خود مجموعه است، عنوان کرد: بهم ریختگی درآمدهای جهاددانشگاهی بعد از شیوع ویروس کرونا باعث شده تا تزریق اعتبار را به درجه اهمیت مسائل انجام دهیم.
معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به این مساله که اتفاق آبانماه و لطمه دیدن این ساختمان، زخمی به پیکره شهر شیراز وارد کرد، اظهار داشت: انتظار استمالت از مدیران استان داریم تا با یک تقسیم ودجه بین استانداری، برنامه و بودجه و شهرداری و دیگر مجموعه های مرتبط، آثار این ساختمان لطمه دیده به سرعت از بین برود.
شوشتری همین طور اظهار داشت: جهاددانشگاهی فارس، نمای ساختمان و اتاق های آموزشی این مرکز را بازسازی کرده اما بازسازی ونوسازی سالن آمفی تئاتر از توان مالی این مجموعه خارج است.

منبع: