راه اندازی مرکز رشد در دانشگاه هنر

به گزارش ربات کشاورز مرکز رشد دانشگاه هنر، با همکاری طولانی مدت اساتید رشته های هنری جهت توسعه فعالیتهای دانشجویان افتتاح شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این مرکز از اواخر سال ۹۶ در خصوص ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور هنری فعالیت خویش را شروع کرد و در جلسهی هیات امنای دانشگاه درتیرماه ۹۷، طرح مبحث شد و الان موافقت با راه اندازی آن بعد از بررسی در کارگروه های تخصصی در معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جانب معاون پژوهشی آن وزارت به دانشگاه ابلاغ گردید.
مرکز مذکور در پیشرفت و تعالی دانشگاه هنر و ایجاد زمینه ها و بستر مناسب برای دانشجویان بخصوص دانشجویان رشته های سینما، صنایع دستی، هنرهای تجسمی و هنرهای کاربردی نقش کلیدی دارد.
همینطور شرکت ها و هسته های تولیدی زیر چتر این مرکز که از سال ۹۸ فعالیت خویش را شروع کرده اند، از پوشش حمایتی مرکز رشد دانشگاه هنر برخوردار شدند.