یافته های محققان ایرانی؛ امیدهای تازه برای درمان دیابت با تحقیق در سلولهای انسولین ساز

محققان با وادار کردن سلول های انسولین ساز انسانی به تقسیم سلولی درصدد گشودن امیدهای تازه برای درمان دیابت هستند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، دیابت دو نوع اصلی دارد، نوع یک به دلیل تخریب سلول های ترشح کننده انسولین (سلول های بتا) و در نتیجه کمبود این هورمون ایجاد می شود و علت نوع دو از بین رفتن حساسیت سلول های پاسخ دهنده به انسولین (مانند سلول های عضلانی که جذب کننده گلوکز هستند) نسبت به این هومون است.
در هر دو نوع این بیماری بالارفتن قند خون (هایپرگلیسمیا) و تخریب توده سلول های بتا دیده می شود؛ ازاین رو وادار کردن سلول های بتای باقیمانده به تقسیم می تواند راهکار مناسبی برای ترمیم جمعیت سلول های بتا و درمان هر دو نوع دیابت باشد.
با همین هدف، محققان کشور پژوهشی را طراحی کردند که طی آن اثر ریزمولکول های گوناگون بر تقسیم سلول های بتای انسان بررسی گردید.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی European Journal of Cell Biology به چاپ رسیده است، نشان داد، ریزمولکول هایی که مهارکننده برهم کنش menin-MLL هستند و ریزمولکول هایی که مهارکننده مسیر TGF-β هستند، در کنار هم (به شکل سینرژیک) تقسیم سلول های بتای انسان را در شرایط خارج از بدن موجود زنده، می افزایند.
نتایج این پژوهش نشان داد تقسیم سلول ها با این روش تأثیری بر توان ترشح انسولین در آنها ندارد و خصوصیات سلول های بتا را حفظ می نماید. علاوه بر این، نتایج این پژوهش پیشنهاد می دهد مهار مسیرهای menin-MLL و TGF-β با کاهش بیان مهارکننده های چرخه سلولی CDKN۱A، CDKN۱B و CDKN۱C امکان تقسیم سلول های بتا را فراهم می آورد.
نتایج این پژوهش می تواند امیدهای تازه ای در درمان هر دو نوع دیابت ایجاد کند. جهت استفاده بالینی از این روش بررسی های آزمایشگاهی بیشتر ضروری می باشد.
دکتر حسین بهاروند، دکتر مهرداد بهروش، ساغر پهلوان نشان و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه ژنو سوئیس این پژوهش را به نتیجه رساندند.

منبع: