محققان عنوان کردند عصاره شوید کوهی گزینه ای برای ساخت آنتی بیوتیک های جدید

نتایج یک مطالعه نشان داد که عصاره گیاه شوید کوهی مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های بیمارستانی را می کاهد و با مطالعات بیشتر می توان از عصاره این گیاه برای ساخت داروی آنتی بیوتیک جدید استفاده نمود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک های مختلف در درمان بیماری های باکتریایی سبب شده که باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاوم شوند. مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت های بیمارستانی یک مشکل جدی در بخش سلامت کشور است. مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های بیمارستانی سالانه قربانیان زیادی در جهان می گیرد.
باکتری «کلبسلا پنومونیه»؛ عامل پنومونی (ذات الریه)، عفونت خون و دستگاه ادراری و یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی خصوصاً عفونت زخم ها بعد از جراحی است.
سیپروفلوکساسین یکی از شایع ترین آنتی بیوتیک ها است و در سال های اخیر مقاومت باکتری ها به خصوص باکتری کلبسلا پنومونیه به این آنتی بیوتیک بطور چشم گیری افزایش یافته است.
یکی از مکانیسم های مقاومت باکتری کلبسلا پنومونیه به آنتی بیوتیک ها، وجود پمپ های افلاکس در دیواره آنها است. این پمپ ها مواد سمی برای باکتری مثل آنتی بیوتیک ها را به محیط خارج پمپ می کنند و اجازه نمی دهند آنتی بیوتیک ها درون باکتری جمع شوند و باکتری را از بین ببرند.
در مطالعات اخیر پژوهشگران در حال بررسی عصاره های گیاهی بر مهار پمپ های افلاکس باکتری های مقاوم هستند. شوید کوهی یکی از گیاهانی است که خواص دارویی مختلفی مثل درمان سرماخوردگیِ سینه پهلو، مرهم زخم ها و… دارد. به همین خاطر پژوهشگران زیست شناسی و بیوتکنولوژی در مطالعه ای تاثیر عصاره گیاه شوید کوهی را بر این باکتری های مقاوم بررسی کردند.
فائزه محمدپور بی گمان، فاطمه اشرفی؛ پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به همراه دیگر همکارانشان در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طراحی و انجام این مطالعه مشارکت داشتند.
پژوهشگران برای انجام این مطالعه در ضمن شش ماه ۲۰۰ نمونه بالینی شامل ادرار، خون، زخم و ترشحات تنفسی را از بیمارستان های شهر تهران جمع آوری کردند و آنها را از نظر وجود باکتری کلبسلا پنومونیه بررسی کردند. سپس حساسیت این باکتری را نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف مورد ارزیابی قرار دادند.
نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین مقاومت باکتری کلبسلا پنومونیه به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، جنتامایسین، سیپروفلوکساسین، تتراسایکلین و تری متوپریم است و کم ترین مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک «ایمی پنم» است. همین طور حدود ۳۰ درصد از سویه های مختلف همزمان نسبت به چند دارو مقاومت داشتند.
پژوهشگران پس از جداسازی باکتری های مقاوم به سیپروفلوکساسین، DNA آنها را استخراج کرده و ژن پمپ افلاکس را که موجب مقاومت آنها می شود را شناسایی نمودند.
با شناسایی و استخراج ژن مشخص شد که تعداد ۴۳ درصد از این نمونه های باکتری، ژن پمپ افلاکس را دارند.
در این پژوهش گیاه شوید کوهی از مرکز ذخایر زیستی ایران تهیه شد و پژوهشگران از این گیاه عصاره گیری انجام دادند و تاثیر این عصاره را بر رشد باکتری و بیان ژن پمپ افلاکس بررسی کردند. همین طور در این بررسی ها حداقل غلظتی که برای مهار این باکتری نیاز است (غلظت MIC) نیز مشخص شد.
نتایج این بررسی نشان داد که پس استفاده از عصاره شوید کوهی در حداقل غلظت نیر موجب مهار قابل توجه ژن پمپ افلاکس باکتری کلبسلا پنومونیه شد.
پژوهشگران این مطالعه درباب نتایج به دست آمده می گویند: «کاهش بیان ژن oqxA (ژن پمپ افلاکس) موجب عملکرد ضعیف این پمپ ها شده و از تراوش زیاد آنتی بیوتیک ها جلوگیری می کند. بدین سبب در آینده با مطالعات بیشتر می توان از این عصاره بعنوان کاندید داروی مناسب آنتی باکتریال استفاده کرد».
یافته های این پژوهش شهریور سال جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «تاثیر عصاره گیاه شوید کوعی بر بیان ژن پمپ افلاکس oqxA در سویه های بالینی مقاوم به آنتی بیوتیک کلبسلا پنومونیه با بهره گیری از روش Real Time PCR» در فصل نامه گیاهان دارویی وابسته به پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، انتشار یافته است.