در جلسه ستاد زیست فناوری مطرح شد؛ انتقاد از برنامه های حوزه امنیت غذایی ستاد توسعه زیست فناوری

به گزارش ربات کشاورز بعضی از فعالان عرصه کشاورزی و بیوتکنولوژی نسبت به برنامه های امنیت غذایی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی انتقاد کردند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، وبینار گزارش اقدامات و برنامه های ستاد توسعه زیست فناوری در سال ۱۳۹۹ امروز با هدف هم افزایی و هم اندیشی در اجرای برنامه های زیست فناوری با حضور دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری برگزار گردید.
در این وبینار، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و روسای کارگروههای این ستاد برنامه ها و اقدامات خود در حوزه های سلامت، محیط زیست و امنیت غذایی را مطرح نمودند و برخی فعالان عرصه کشاورزی و بیوتکنولوژی نظرات خود در مورد برنامه ستاد را مطرح نمودند.
در بخشی از این وبینار دکتر بهزاد قره یاضی، رئیس اتحادیه انجمن علوم کشاورزی با انتقاد نسبت به برنامه های امنیتی غذایی ستاد توسعه زیست فناوری اظهار داشت: عدم حضور اتحادیه انجمن علوم کشاورزی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی در تدوین بسته های امنیت غذایی ستاد توسعه زیست فناوری یک مشکل است. چرا هیچ یک از این افراد حوزه کشاورزی در تهیه این بسته ها حضور نداشته است.
همچنین نیر اعظم خوش خلق سیما رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی اظهار داشت: در حوزه زیست فناوری ۵۰ درصد تولیدات داخل و ۵۰ درصد واردات نقش دارند؛ اما آیا ستاد توسعه زیست فناوری برنامه هایی برای پیشگیری از واردات محصولات بیوتکنولوژی دارد؟!
خوش خلق سیما با اشاره به اینکه باید از دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان در تولید محصولات بیوتکنولوژی حمایت شود، اظهار داشت: ستاد توسعه زیست فناوری چه برنامه هایی در زمینه تولید محصولات ژنتیک دارد.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه بیوتکنولوژی، تنها پژوهشگاه حوزه کشاورزی است که باید در بسیاری از زمینه ها فعالیت کند، اظهار داشت: کمیته های پژوهش و فناوری ستاد توسعه زیست فناوری باید طوری دانشگاهها را سوق بدهند که کمیته های جدید ایجاد شود. با بعنوان تنها پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی می توانیم در خیلی از زمین ها نقش آفرینی نماییم. این پژوهشگاه پروژه آنزیم را با حمایت های ستاد توسعه زیست فناوری به خوبی پیش می برد و این ظرفیت در حوزه های دیگر هم وجود دارد.
از سوی دیگر دکتر محمدعلی ملبوبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هم انتقادهایی در خصوص عدم حضور در بعضی کارگروههای ستاد زیست فناوری داشت و اضافه کرد: فعالیت ما در زمینه امنیت غذایی محدود به چند کارشناس شده که این فرصت ها را می سوزاند؛ حالا وضعیت درستی در امنیت غذایی نداریم که این دلیلی جز فرار کردن از مساله یا نپرداختن به مساله ندارد.
دکتر مصطفی قانعی هم در پاسخ به این انتقادات اظهار داشت: تمام بسته هایی که در مورد امنیت غذایی در ستاد توسعه زیست فناوری تهیه شده با هماهنگی و مشورت جهاد کشاورزی و با حضور وزیر بوده است. این بسته های حمایتی چندین ماه در سایت ستاد توسعه زیست فناوری قرار گرفته و هر فردی می توانسته این اطلاعات را از این بسته ها کسب کند.
وی اضافه کرد: روشن سازی مسائل حوزه امنیت غذایی جز وظایف ما است که به آن می پردازیم.